HIRDETÉS

MAGYARSÁG-EREDET:

Tiéd a város, magadnak rombolod.

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: segito » 2010.04.28. 05:29

Kapufaragás az Erdélyi Székely Magyarság népi müvészetének az az ága ami világszerte páratlan a maga nemébe. Ösiségében, mitikus jelrendszerében és formagazdagságában olyan müvészet ez, amelynek forrása évezredekkel a kereszténység elötti ôs kulturákbol fakadva termékenyitve van napjainkban is a Kárpátok keleti karéjában elô Székely Magyarság otthonteremtô és hagyományörzö szellemiségében. Nevezetes etnogarfus Prof. Viski Károly szerint a Székelykapunak nagy szimbolikus jelentösége van. Elválasztja keletet a nyugattol müvészeti, földrajzi és politikai szemszögekböl. De a kapunak legkülönlegesebb tulajdonsága az hogy minden egyes kapu egyéni müvészet, mégis egyformán szolgálja a praktikus célt, mégpedig hogy "a külvilágot" kivül tartja és a kapun benlévô élet szentségét megvédje.

Szépségén kivül mindent elmond a benlévö családrol. Évszázadokon keresztül a bevésett szöveg minden kapu felületén "Az Úr hozott", "Az Úr legyen Veled" üdvözli a bejövöket és kimenöket. Ugyan ez a szöveg szerepel ôsi rovás irással Úr városában a nagy kôkapun is amit elöször fényképezet le Sir Leonard Woolley aki felfedezte az ôs Szumir várost. Kutatásai azt is felmutatták hogy a kôbe faragott motivumok telyesen egyenlôk a fô magyar népi motivumokkal, de fôképpen az Erdélyi nép müvészetével.
Szabad világ

"Wisdom we know is the knowledge of good and evil- not the strength to choose between the two."
--John Cheever --
segito
 
Hozzászólások: 311
Csatlakozott: 2008.12.23. 23:43
Tartózkodási hely: attól függ

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: segito » 2010.04.28. 05:47

Szabad világ

"Wisdom we know is the knowledge of good and evil- not the strength to choose between the two."
--John Cheever --
segito
 
Hozzászólások: 311
Csatlakozott: 2008.12.23. 23:43
Tartózkodási hely: attól függ

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: segito » 2010.04.28. 05:55

Szabad világ

"Wisdom we know is the knowledge of good and evil- not the strength to choose between the two."
--John Cheever --
segito
 
Hozzászólások: 311
Csatlakozott: 2008.12.23. 23:43
Tartózkodási hely: attól függ

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: epydem » 2010.04.29. 10:59

Isten kegyelméből
ami a Da Vici-kód című könyvből kimaradt

Dan Bown 2003-ban megjelent és gyorsan világhírűvé vált Da Vinci-kód című könyvének egyik alaptémája az az elképzelés, hogy a Szent Grál valójában Jézus Krisztus vérvonala. Jézus a szerző szerint a Kr. e. 1000 körül élt Dávid király vérvonalából származik, magyarul a Szent Grál valójában a dávidi vérvonal. De vajon tényleg így van ez? A "szent vérvonal" kifejezés vajon a Dávid királyi házára, vagy inkább a magát Nimródtól eredeztető Árpád-házra illik jobban?


Ha az első civilizációk történetét vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy kivétel nélkül minden ősi kultúra királya/fáraója - nevezzék magukat bárhogy - hatalmát, tudását, beavatottságát az "égiektől" származtatta. Mindegy, hogy a sumir, az egyiptomi, a görög vagy például a római mitológiát nézzük, mindegyik ugyanazt a történetet mondja el: kezdetben az istenek uralkodtak az emberek felett, majd lányaikkal "háltak", a nászból származtak a félistenek. Az istenek után ezek a félistenek uralkodtak, majd az emberek lányaival történő további nászokból - mialatt persze tovább "hígult" az isteni vér - származtak az uralkodók. A vérvonal megőrzése tehát rendkívüli jelentőségű volt, hiszen az uralkodó ereiben így tulajdonképpen "isteni vér" csörgedezett.

Az "Égből alászállt királyság" gondolatával legkorábban a sumiroknál találkozhatunk: a mezopotámiai Nippurból került elő az emberiség első ismert királylistája, amelyet kb. négyezer évvel ezelőtt állítottak össze. A lista a következőképpen kezdődik: "A királyság alászállt az égből...". Hitelességét fokozza, hogy a már ismert korabeli királyi székhelyeket sorol fel. A szakértők szerint egyértelmű, hogy a királyság intézményét a sumirok isteni eredetűnek tartották. Számukra nem lehetett kérdéses a király személye, aki alapvetően különbözött más személyektől.

A királylista szerint a vízözön előtt nyolc király uralkodott 67 "sá"-n keresztül. A helyhiány miatt nem részletezett számítások eredményeként többen arra a következtetésre jutottak, hogy a vízözön előtt a királyok 24120 évig uralkodtak összesen. Ha a bibliai vízözön - ahogy azt Sir Leonard Woolley ásatásai során bizonyította - Kr. e. 4000 körül következett be, akkor ezek szerint a királyság Kr. e. 28 000 körül "szállt le a Földre".

Az ősi Nippur városból származó egyik felirat szerint a legelső birodalmat, mely "az a Perzsa-öböltől a Földközi-tengerig" terjedt, Uruk városának főpapja alapította, és itt éltek a világ első papjai és királyai. Az ismert, hogy a sumer kultúra kb. Kr. e. 4000 körül már virágzott, az első sémitáknak pedig nincs bizonyíthatóan nyoma Kr. e. 3200 előtt. A Grál vérvonal nem indulhatott tehát Dávidtól, hiszen ha csak a vízözön időpontját fogadjuk el hitelesnek, a vérvonal már akkor legalább nyolcszáz éve létezett, mielőtt első sémiták Mezopotámiába érkeztek.

A sumirok voltak tehát az elsők az ismert történelemben, akiknél az Isten kegyelméből, az Isten által kiválasztottak, karizmatikus vagy szakrális uralkodók hatalma megkérdőjelezhetetlen volt, a trónt nem háborúval vagy választás útján nyerték el, hanem az uralkodásra maga az Isten választotta ki őket. Az említett könyv azon állítását, hogy a Szent Grál a Dávidi szent vért jelenti, csak akkor fogadhatjuk el, ha bizonyítva látjuk, hogy a zsidó királyság is az "égből szállt alá". Ez azonban - ahogy a továbbiakban látni fogjuk - sem az Ószövetség, se semmilyen más forrás szerint se így történt. Dávid nem volt karizmatikus király. Fia, Salamon volt Izrael első dinasztikus uralkodója, noha hivatalát - több kutató egybehangzó véleménye és a bibliai adatok alapján állíthatjuk - isteni karizma (isteni kegyelem ajándéka) nélkül vette át.

De ugorjunk egy kicsit vissza az időben! A Grál-királyságnak, a szent vérvonalnak nyilván az első emberrel kell kezdődnie. És valóban: a sumer teremtésmítosz, az Enúma elis VI. tábláján azt olvashatjuk, hogy az embert Tiamat fia, Kingu vérével teremtették. Az ember neve Lullú, ami "kevertet" jelent. Egy másik mezopotámiai mítosz szerint is az embert istenvérből és agyagból gyúrták össze.

Kramer, a neves sumerológus szerint Nippurban előkerült olyan ékírásos szöveg is, miszerint Anu, Enlil, Enki és Ninhurszag teremtették meg a "fekete fejű" embereket. A fekete fejű alatt sumerokat értett. Az Enúma elis szerint az első ember "Adáma" "földi ember" nevet kapta. Az ékírásos szövegekben az ember képmásaként szerepel. Az Ószövetségben (Ter 1:27) is ezt olvashatjuk: "Teremté tehát az Isten az embert az ő képére".

Gardner, jakobita királyi történetíró, nemzetközileg elismert uralkodói és lovagi genealógus (Laurence Gardner: A grál-királyok eredete, Gold Book) a Grál-királyok vérvonalát az első - a sumir - embertől, Ádámtól származtatja. Innen az ószövetségi történet ismerős: Ádám és Éva fia, Káin, megöli testvérét Ábelt. Káin leszármazásával kapcsolatban az Ószövetség szűkszavú, csupán néhányukat említi név szerint, majd (Ter 4:25) "Ádám pedig ismét ismeri feleségét: és az szülé néki fiat", akit Sétnek neveznek. Majd Sét nemzetségének leírása következik. A két nemzetségvonal, annak ellenére, hogy vannak benne különbségek, lényegileg egyeznek.

Gardner kutatásai alapján arra a következtetésre jutott, hogy az egyik nemzedékrendet az Ótestamentum szerkesztői találták ki. Szerinte a káini leszármazási vonal a valódi Grál-vérvonal, és nem a Séti. Szerinte Káin leszármazottai a dél-mezopotámiai Urtól az északi Assur városáig uralkodtak. Ez pedig az egykori Sumer. Ők voltak a kor legkiemelkedőbb királyai. "Mindezek ellenére, és talán emiatt, a Biblia összeállítói úgy döntöttek, Ádám fia, Sét dinasztiája kedvéért 'megfeledkeznek' a párhuzamos uralkodócsaládról, a Káini vonalról... A legfőbb cél az volt, hogy elrejtsék a Káini vérvonal egy későbbi tagjának, Tubalkain fiának valódi örökségét, aki a legfontosabb kapcsolatot jelentette az egyiptomi fáraókkal. Ezt a kapcsolatot a héber írnokok igyekeztek kitörölni népük történetéből. Szerettek volna ugyanis egy tiszta Ádámi vérvonalat bemutatni Dávidig és Juda későbbi királyaiig" - írja.

Gardner arra a következtetésre jutott, hogy a "szent vérvonal" a bibliai Hámon keresztül folytatódott. (A Teremtés könyvéből (Ter 5:32) ismert, hogy Noénak három fia született: Sém, Hám, Jáfet. Sémtől származnak a sémiták, Jáfettől a jafetiták, Hám fia pedig két másik mellett Kus és Kánaán. Kus pedig nemzé Nimródot is, ez kezde hatalmassá lenni a földön.)

Magyarul, az Ószövetség összeállítói tisztában voltak azzal, hogy a szent vérvonal nem Noé Sém nevű, hanem Hám unokáján, Nimródon keresztül ment tovább.

Véleménye szerint az uralkodói geneológiát tekintve elmondhatjuk, hogy Hám és Nimród dinasztiája (Káin, Lámek és Tubalkain) a Grál-királyság igazi örököse, míg a Sémi vonal kisebb jelentőségű volt. Gardner többször hangsúlyozza, hogy a Grál-királyság történetében a hámi vérvonalból származó Nimródnak van elsődleges szerepe, későbbiekben pedig megállapítja, hogy vérvonaluk Egyiptomban folytatta útját, Sém családja pedig a Biblia fő patriarchális vonalán haladt tovább Noétól. Hám és Jáfet leszármazottai Arábiában, Anatóliában és a fekete-tengeri Szkítiában, végül Európán áthaladva Írországban telepedtek le. Hám és Jáfet a skót kelták ősei. Kánaán elátkozott leszármazottai a kánaániak, akik országa a Földközi-tenger partján feküdt, területe Szidóntól Gázáig húzódott, illetve a holt-tengeri Szodomáig és Gomorráig. Mindez pedig azt jelenti, hogy az Isten kegyelméből uralkodók, a Grál-királyok vérvonala Hámon, és nem Sémen keresztül öröklődött. Sőt, a két nép - a sumerok és a héberek - története egy neves sumerológus, Kramer szerint, két nép élet-halál harca volt.

Meg kell említeni, hogy a magyar néphagyomány alátámasztja a fentieket. Gönczi Tamás Nimród gyűrűje (Sárosi Kiadó) című könyvében írja róla, hogy a magyar archaikumban Nimród a világ első királya, a magyarok ősapja, a magyar mese jó óriása, a mitikus hagyomány csillagszemű óriáskirálya. Ő velünk volt egykor a csodás Napkeleten. Ő építette a már csak a homok alatt romokként heverő városokat "minden kultúra örök eredésének" a helyén. Ő volt az, aki az ősök "egynyelvét" bírta. És ő volt az, akit a Biblia a magyar néphagyománnyal ellentétben eget ostromló, Isten ellen lázadó zsarnok királynak nevez. Mindez tökéletesen beleillik abba, amit többek között Gardner is állít: az Ószövetség héber szerkesztői tudatosan nem a valódi képet festették le a világ első királyáról, mert az a végső soron Júdea királyi házának dicsőségét csorbította.

Ismeretes továbbá, hogy krónikáink és a néphagyomány is Nimródtól származtatja Attilát és az Árpád-házat, és tudjuk azt is, hogy Árpád-házi királyaink Isten kegyelméből uralkodó, szakrális királyok voltak.

A Kánaánba betörő izraelita törzsek még nem voltak felkészülve, hogy királyságot alapítsanak. "Ebben az időben nem volt király Izraelben, hanem ki-ki azt cselekedte, ami jónak látott" (Bír 17:6). Szükségük volt azonban valamilyen egységes vezetésre, a katonai hatalommal is felruházott bírák 250 éven át vezették a népet.

Nézzük, ki és hogyan lett az első királyuk! Az izraeliták és filiszteusok között harc tört ki Kr. e.1050 körül Jeruzsálemért. Ebben az időszakban Sámuel volt a bíró. "Íme te megvénhedtél, és fiaid nem járnak utaidon, most azért válassz nékünk királyt, mint minden népnél szokás" - kéri a nép Sámuelt (Sámuel I. 8:5-8). Majd az Úr így szól Sámuelnek: "küldök hozzád egy embert a Benjamin földéről, és kend fel őt fejedelmül", amit Sámuel meg is tesz, így Saul lesz az első király. Majd bemutatják a népnek, akik azt kiáltják: Éljen a király! "Némely kaján emberek azonban azt mondák: mit segíthet ez rajtunk? És megvetették őt és ajándékot nem vivének neki"- olvashatjuk, ami abban az esetben furcsa, ha Saul karizmatikus király, ugyanis azok hatalmát a nép nem szokta megkérdőjelezni.

Az Úr később azonban megbánja, hogy Sault tette meg királlyá, ami szintén furcsa egy beavatott királynál. Később Sámuelt az Úr elküldi egy másik jelölthöz, Dávidhoz, akit Sámuel fel is ken. Majd "félni kezde Saul Dávidtól, mert az Úr vele volt, Saultól pedig eltávozék". Ezután Saul Dávidhoz adja a lányát, majd "Saul ellensége lőn Dávidnak teljes életében". Saul látta, hogy Dávid veszélyt jelent számára, el is akarta távolítani, végül azonban Saul volt az, aki életét vesztette.

Az események később se egy szakrális királysághoz méltóan következnek: Dávid beleszeretett Betsábéba, ezért megölette annak férjét. Dávid fiát, a trónörökös Amnont testvére, Absolon ölte meg, miután Amnont meggyalázta saját féltestvérét, Támárt. Absolon megpróbálta erőszakkal megszerezni a trónt. Dávid gyakorlatilag egy polgárháborúban szerezte vissza a trónt, fia, Absolon meghalt. Dávid már halálos ágyán volt, amikor trónörökösét, Adóniát koronázták királlyá. Érdekes módon azonban mielőtt véget ért volna a koronázási lakoma, Dávid támogatásával Sádók egy másik fiút, Salamont is felkent királlyá. Salamont fogadták el valódi királynak, aki aztán el is tetette láb alól testvérét és annak követőit.

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy Dávid korábban a filiszteusok hadseregében az izraeliták ellen szolgált. Ez elég furcsa előélet annak az embernek, aki Izrael történelmének legfontosabb vérvonalát alapozta meg. Tudnunk kell azt is, hogy Dávid felesége korábban Dávid Urias nevű hadvezérének volta felesége, akik mind a ketten - Urias és Betsábé - hettiták, tehát nem sémiták voltak. (Így ha ezen a családvonalon vezetjük le Jézus származását, a zsidó eredet ténye irreálissá válik.)

Cristopher Knight és Robert Lomas szabadkőművesek, több könyvükben (A Hiram kulcs, Hiram könyve, Gold Book) is foglalkoznak Dáviddal, illetve fiával, Salamonnal. Kutatásaik során arra a következtetésre jutottak, hogy Dávidnak, illetve Salamonnak nem volt saját hagyománya, ami alapján Isten kegyelméből felkent királyokká válhattak, illetve nem voltak olyan szentélyeik, templomaik, amilyenek a kánaánita királyoknak. Nem voltak építészeik sem, ezért kellett Salamonnak a tíruszi királytól segítséget kérnie temploma felépítéséhez. A szerzők szerint a királlyá avatás ceremóniáját is a kánaánitáktól kapták, ugyanis Saul és Dávid felkenése a kánaánita rítus utánzásának tűnik.

Dávid nemzetségének azonban látszólag vége szakad a babiloni fogság idején., amikor Zedekiahot, Júdea utolsó Dávid nemzetségéből származó királyát megvakították és láncra verve Babilonba vitték, fiait pedig még ő előtte lemészárolták. Az Ószövetség kb. Jézus születése előtt négyszáz évvel ér véget. Azt, hogy Jézus valóban a Dávidi vérvonalból származik-e, nem célja tárgyalni a cikknek, de a fentiek értelmében nem lehet, hiszen Dávid fiait megölték. Azt, hogy Jézus Dávid nemzetségéből származik, csak az Újszövetség írja - ami mai végleges formáját sok száz évvel később, a IV. században kapta meg - de ott se mindegyik evangélista. Se Márk, se János nem nyilatkozik Jézus származásáról. Máté és Lukács között pedig különbség van a Dávid királytól indított vérvonalban: Máté Salamontól indítja a vérvonalat, míg Lukács Dávid egy másik fiától, Nátántól.

Mindenesetre elgondolkodtató, amit Gardner ír: "Az Ótestamentum látszólag átfogó nemzedékrendjével kapcsolatos főbb problémák az egyiptomi tartózkodás történetének kezdetétől jelentkeznek. Ábrahám korát megelőzően az előkelő családok leszármazását Mezopotámiában évszázadokon át írásban rögzítették. Ehhez a feljegyzéshez a Teremtés könyve összeállítói Babilonban (a fogság idején, a szerk.) hozzájuthattak. De Ábrahám Kánaánba vándorlása idejétől Dávid királyig és utódaiig a bibliai nemzedékek létezésére alig van bizonyíték".

Mindezek ismeretében aligha vehető komolyan A Da Vinci-kód című könyv azon feltételezése, hogy a dávidi vérvonal a Szent Grál. Az azonban nagyon is valószínű, hogy Jézus Krisztus "Szent vére" a Grál. A fentiekből azonban az is kiderül, hogy ez csak akkor lehet így, ha Jézus a valódi Grál-királyok vérvonalából származik: tehát nem Sémtől, hanem Hámon, Kuson át Nimródtól... de ez már egy másik történet.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára epydem 2010.04.29. 11:06-kor.
epydem
 
Hozzászólások: 68
Csatlakozott: 2009.12.03. 20:19

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: epydem » 2010.04.29. 11:03

segito írta:What was not mentioned in the Da Vinci Code BY THE GRACE OF GOD

Ez így talán érthetőbb !!! :lol:
epydem
 
Hozzászólások: 68
Csatlakozott: 2009.12.03. 20:19

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: oldroby » 2010.05.02. 16:31

epydem írta:Ez így talán érthetőbb !!! :lol:

Érdekes és így tényleg érthetőbb azok számára akik nem kimondottan az angolt használják a köznapi csevejhez ! :)
Én is hozok egy filmet, ami ugyancsak szórakoztató és adott esetben elgondolkodtató is lehet. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=FH2ff2mGsUw
Ha küzdesz veszíthetsz, ha nem küzdesz veszítettél !
oldroby
 
Hozzászólások: 424
Csatlakozott: 2008.12.24. 17:47
Tartózkodási hely: Máramaros

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: Rideg » 2010.05.02. 18:11

epydem írta:Isten kegyelméből
ami a Da Vici-kód című könyvből kimaradtHüjje!
Overdose kivándorolt. Jól tette! Viszont, már nem osz-posz...
Avatar
Rideg
 
Hozzászólások: 205
Csatlakozott: 2008.12.24. 20:54

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: epydem » 2010.05.09. 22:39

Rideg írta:Hüjje!

Ne próbálkozz másokra erőszakolni a saját nevedet ! Úgyis megismernek ! :lol:
Inkább azt javaslom, h ezt nézzétek meg, ami összefügg a témával !!! :o
http://www.echotv.hu/videotar.html?mm_id=108&v_id=2926
epydem
 
Hozzászólások: 68
Csatlakozott: 2009.12.03. 20:19

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: Kánya » 2010.05.10. 21:50

epydem írta:http://www.echotv.hu/videotar.html?mm_id=108&v_id=2926

Bizony, bizony.
Bár nemigen tartozik ebbe a topikba, olyan topik, amibe igenis beletartozna, csakazértsincs.
Me' dióhéjban, szinte minden benne van (ami abba tartozna): érdemeink, siralmaink. Emezek süket fülekre találva, amazok - agyonhallgatva. Mi több: (a bemondó) ennek okát is tudja - lásd/hallgasd, amikor a bosnyákok helyzetét ellemzi.
S nekem, mégis vannak -volnának- kifogásaim:
1. hogy, mai kifejezéssel élve: (alárendelt,) alkalmazott -tehát szolga módra- idegenek (potenciális urak,) referenciáit sorolja fel (me'mondd el nekem, melyik történelmi angol személyiség dicsérte valaha is a franciákat, vagy fordítva, vagy német, vagy stb.?);
2. hogy ugyanama szolgaszellemben, kifogásolja a hálátlanságot (azaz modernebbûl, az alulfizetettséget) - lévén abban a helyzetben, hogy számlát be se nyújthat - nehogy (amazok) megharagudjanak;
3. hogy az idegen tudósítás szerint "MO-n tombol a fasizmus - a választásokon a nácik gyõztek". Vajon kinek érdeke ilyen "?hírek?" népszerûsítése (akarom mondani, "népbeültetése")? Eresszem-e meg sejtésemet, hogy ez nem a cigányság volt - nem vall stílusára (mindegy, kinek mi a véleménye róluk), és a 67%-os FiDeSz sem - aki semmiféle nyugati viszonylatban mért jobboldalnak még közzelében sincs.
(Ja igen, hogy kétség ne férjen hozzá: én is mindcsak ugyanezt hallom.)
Na's'akkor, ki is vesztett, ha a nácik gyõztek? Me' ne félj semmit: a fideszesek is nemsokára a kalmárokhoz fordulnak majd - a maradék nemzeti értékek elkótyavetyélése érdekében - kár volt elõre panaszkodniok;
4. hogy bár utak/módszerek volnának, csökönyösen ugyanazt a sikerhez-nem-vezetõ régit erõltetjük - pedig -állítólag- leleményeseknek tartanak. Hehe! De hisz' ezt is megválaszolta: míg mások helyezhetik mittudomén milyen világcsakrájukat ahova akarják, nekünk minden fantázia tilos. És ez a kulcspont!
.................................
9. (s nem utolsó sorban,) hogy én mindhiába kifogásolom mindezt. Pedig mit nem adnék, ha egyszer a magyar államelnök szólhatná el úgy magát, hogy "megvásároltuk Izráelt, Manhattant, Lengyelországot..." - vagy akár szerényebben: "visszavásároltuk..."...
A "gura păcătosului adevăr grăieşte" alapján!
Persze hogy van szabad akaratunk, hiszen nincs más választásunk. (The Hitchens Paradox)
Avatar
Kánya
 
Hozzászólások: 710
Csatlakozott: 2008.12.23. 16:42
Tartózkodási hely: Messzeföldön

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: segito » 2010.05.11. 04:46

9. (s nem utolsó sorban,) hogy én mindhiába kifogásolom mindezt. Pedig mit nem adnék, ha egyszer a magyar államelnök szólhatná el úgy magát, hogy "megvásároltuk Izráelt, Manhattant, Lengyelországot..." - vagy akár szerényebben: "visszavásároltuk..."...
A "gura păcătosului adevăr grăieşte" alapján!


csak a kivalasztott nepnek van megadva az a kivaltsag, hogy 'megvasaroltuk. hisz a palesztinokat is mar megvasaroltak, ahogyan az egyik disputa tag is jelezte ezt mar. (meg a regi forumon)

mi pedig Mezopotamia ota probalunk megszabadulni 'ezektol', kijottunk, mert itten is gyengebbnek bizonyultunk. igy europaba behoztuk az also gagyat, amit oly szeretettel szeretunk emlegetni, de nem vagyunk kepesek magunkat megvedeni.

a History channel-on is, Attilat, a napokban ugy tuntettek fol, mint a legkegyetlenebb, vereskezu szemelyt, aki a foldkereksegen letezett. (tobb folvetelt Magyarorszagon keszitettek)
ideje lenne nehany magyar tortenesznek folfigyelni, hogy az ilyen adasokat megkerdojelezzek. ideje lenne, hogy magyarreszrol is ehez hasonlo dokumentum filmeket kesziteni, es azt angol nyelven nemzetkozi csatornakon megjelenitteni.
Szabad világ

"Wisdom we know is the knowledge of good and evil- not the strength to choose between the two."
--John Cheever --
segito
 
Hozzászólások: 311
Csatlakozott: 2008.12.23. 23:43
Tartózkodási hely: attól függ

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: epydem » 2010.05.12. 12:52

segito írta:Ideje lenne nehany magyar tortenesznek folfigyelni, hogy az ilyen adasokat megkerdojelezzek. ideje lenne, hogy magyarreszrol is ehez hasonlo dokumentum filmeket kesziteni, es azt angol nyelven nemzetkozi csatornakon megjelenitteni.

EZ NAGY IGAZSÁG !!!! NAGYON IS IDEJE LENNE EZZEL IS FOGLALKOZNI :idea:
epydem
 
Hozzászólások: 68
Csatlakozott: 2009.12.03. 20:19

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: oldroby » 2010.05.30. 14:41

Eléggé elhanyagolt az oldalunk ! Azért mégis hoztam valami érdekeset :
Mit tudott a sumer társadalom?
Nagyon sokat, azonban ez a tudás nem volt a sajátja, hanem csak úgy kapta, ezért önerőből nem is tudta fenntartani.
A Vízözön után, i.e. 11.000 körül kezdett el az emberiség létrejönni. Néhány ezer év alatt létszámban jelentősen gyarapodtak. Közben az istenek folyamatosan hozták a tudást. Ez jelentette a mezőgazdaság elterjesztését. A mezőgazdasági eszközök nagy részét az istenek ajándékozták az embernek. Az istenek javaslatára megkezdődött az állattartás. Növény és állatfajokat kaptak az emberek ajándékba.
Ilyen az a pecséthenger, amin az a pillanat van ábrázolva, mikor az istenek egy mezőgazdasági eszközzel ajándékozzák meg az embert (bevezetés rész)
I.e. 8.000 körül kezdtek kialakulni a városok, melyek igazából már nem mezőgazdaságból kezdtek élni, hanem a kézművesség, és a tudás központjai lettek.
I.e 4.000 körül kialakult az első olyan emberi csoportosulás, amely már szervezett formában működött, a mai követelmények szerint megfelelt a civilizáció fogalmának.
I.e. 3.800-3.500 körül el is érte fejlődése csúcspontját. Az élet sokban hasonlított a maihoz, hiszen a falvakban főleg mezőgazdasággal foglalkoztak, a városokban kézművességgel, tudománnyal.
Hihetetlen mértékű csillagászati tudással rendelkeztek, ismerték a Plútót is, melyet a mai kor csak a XX. században fedezett fel újra.
A bevezetés részben látható pecséthengeren, látható a bal felső sarokban a Naprendszer összes bolygója, beleértve a saját bolygójukat is.
Kimagasló fokon értettek a fém megmunkáláshoz, komoly jogi feltételek mellett élték életüket. Törvényeik egyszerűek voltak, de közérthetőek. Minden törvény úgy szólt, hogy: ezt, vagy azt nem szabad tenni, vagy ezt, vagy azt úgy kell tenni, hasonlóan mint a Tízparancsolat.
..........Itt a kezdet és a folytatás, mert sok érdekesség van benne !!!
. . http://integrativmedicina.hu/scifi/erd_1_02.html
Ha küzdesz veszíthetsz, ha nem küzdesz veszítettél !
oldroby
 
Hozzászólások: 424
Csatlakozott: 2008.12.24. 17:47
Tartózkodási hely: Máramaros

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: segito » 2010.05.31. 05:20

Ami a történelem könyvekből kimaradt ...
Ehnaton uralkodása (i.e.1378-1350) és az egyisten hit. Az első fáraó, mint mérföldkő.

Egyiptomban ez időben raqdikális változás történt. Megépítették Tel el Amarnát, ez egy új város lett, pont Egyiptom centrumában. Pontosan az ország közepén, egy tábla áll, „ez az ország középpontja” felirattal. Tudni kell, hogy ma csak a legtitkosabb, legprecízebb, katonai műholdas rendszerrel képesek hasonló eredményre jutni. Hogy megértsük, négyzetcentiméternyi pontossággal kellett Egyiptom területét felmérni.

Eleinte Ehnaton apjával, III. Amenhotep-pel együtt uralkodott, mely szokatlan volt ez idáig. Az még szokatlanabb volt, hogy két városból irányították az országot, Thébából, és az új központból, Tel el Amarnából. III. Amenhotep lemondott trónjáról, fia Ehnaton javára, aki Egyiptom első fáraója lett. Egyiptom történelmében azelőtt csak királyok uralkodtak, fáraók nem. A fáraó szó jelentése: amivé fogunk válni.


Egyiptom népe szobrokban hitt, tárgyakat imádott. Az első fáraó célja az volt, hogy meghonosítsa az egyisten hitet. A Nap istenképét nyújtotta az embereknek. A fáraó kijelentette, hogy az új vallásban nincs helye többé hazugságnak, célul tűzte ki a művészek számára, hogy csakis az igazságot ábrázolják. Elmondható, hogy a XVIII. Dinasztia idején egy teljesen egyedülálló irányzat honosodott meg, mely sem addig, sem azután nem volt jellemző, a művészek „fényképeket” festettek. Ezt fontos ismerni mikor a korszak művészeti alkotásait tekintjük meg.

Ehnaton felesége Nofretéte volt, aki igazából testvére volt, mert azonos vérvonalból származtak. Ehnaton magassága kb. 4,5 méter volt, míg felesége, Nofretéte kb. 3 méter, ő meglehetően alacsonynak számított.


A régi Amarna helyén két koporsót találtak. Az egyik koporsó egy hétéves gyereké, akinek magassága 2,1 méter. A lelet a Kairói Múzeum alagsorában pihen, mert a modern egyiptológia nem tud magyarázattal szolgálni. (megj.: azt emberek több tudatszinten éltek és élnek a Földön. Jelenleg a legelterjedtebb homo sapiens alatti tudatszinten élnek ausztrál törzsek, ahol a testmagasság kevesebb mint 1,5 méter. A régi időkben a homo sapiens feletti tudatszinten éltek emberek, az ő magasságuk 3-4,5 méter volt. Rengeteg ilyen „óriás” szobor található szerte a világban. A tudatszint egyenesen arányos a test magasságával.)


Általában elmondható, hogy Egyiptom népe gyűlölte az első fáraót. Az egyiptomi hitrendszert régen a papok irányították, éppúgy a gazdasági életet. Hatalmas volt a vagyonuk, aztán jött az első fáraó és azt mondta, nem kellenek papok, Isten bennetek van, mindenki maga szólhat Istenhez. Csupán egy Isten van és ez bennetek lakozik. (megj.: ez időben a Kárpát Medencében is ez a hitrendszer uralkodott, ezt Szent István töröltette el, mikor leölette a sámánokat, elvette a néptől a rovásírást, és a latin ábécét honosította meg, ahol a papok lettek az írástudók, a nép pedig kiszorult az írásból.)


Egyiptom rendelkezett ez időben a legnagyobb hadsereggel, készen állt, hogy meghódítsa a világot, azonban az első fáraó békés természetű volt, a szeretetről beszélt, az emberi értékekről.

A nép tudatilag nem tudta követni a változást, inkább ragaszkodott a megszokott vallásához. A papok fellázadtak a hatalmuk visszaszerzése céljából, a hadsereg pedig harcolni akart. Így eltávolították trónjáról. A régészek szerint megmérgezték, ez azonban az ő tudatsíkján lehetetlen volt, ezért valamilyen más módon távolították el.

Még életében megalapította az Ehnaton Misztériumiskolát, ahol kb. 300 főt tett halhatatlanná. Ők később csatlakoztak a Tat Testvériség Iskolához.

Az új fővárost lerombolták, tégláit széthordták Egyiptom egész területén. Sem a régi, sem a mai emberek nem akarnak emlékezni Ehnatonra és Nofretétere.

Érdekesség napjainkból
Ahmed Fayed, a világ legismertebb egyiptomi archeológusa. Apja Mohamed, gyermekkorában megálmodta, hogy egy hajó van a Gízai nagy Piramis mellett, a homokban. A helyet is pontosan megálmodta. Mivel Egyiptomban ő is elismert kutató volt, a hatóságok hittek neki és kiásták a fából készült hajót, mely pont úgy nézett ki és pont ott volt, ahogy és ahol Mohamed megálmodta. A kormány kiemeltette a hajót, mely darabokban hevert és két évig próbálkoztak azt összerakni, sikertelenül.

Ekkor Mohamed újra álmot látott, megálmodta, hogyan kell összerakni a hajót. Pontos leírást készített és ekkor sikerrel jártak a kutatók. A Piramis mellett építettek egy helyiséget és ott kiállították a hajót. Ma is megtekinthető.

Mohamed találta meg a majdnem teljes mértékben betemetett Memphis városát is. Egyszerűen rámutatott a területre, ahol ásni kell.

A gízai középső piramisba vezető utat is ő találta meg. A kormány nem akarta tönkretenni a piramist, azzal hogy mindenhol megbontják, ezért megkérték Mohamedet, hogy találja meg, hogyan lehet egyetlen kő eltávolításával a bejáratot szabaddá tenni. Tudni kell, hogy ez a piramis több mint kétmillió kőből áll. Mohamed sikerrel járt.
Szabad világ

"Wisdom we know is the knowledge of good and evil- not the strength to choose between the two."
--John Cheever --
segito
 
Hozzászólások: 311
Csatlakozott: 2008.12.23. 23:43
Tartózkodási hely: attól függ

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: segito » 2010.05.31. 07:19

Kép

hmm, arra a kovetkeztetesre jutottam, hogy ez egy nagy marhasag. itten gondolok a Nibiru mesere, etc. ezt allitja tobb NASA kutato is. na de, meglepetesek azert meg lehetnek.
Szabad világ

"Wisdom we know is the knowledge of good and evil- not the strength to choose between the two."
--John Cheever --
segito
 
Hozzászólások: 311
Csatlakozott: 2008.12.23. 23:43
Tartózkodási hely: attól függ

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: oldroby » 2010.06.11. 13:25

Ez is érdekes okfejtés !:

SUMíROK EREDETE SAJÁT LEIRÁSUK SZERINT

A fenti mondatban csak sumír eredetû szó van!
A legelsõ irodalmi mû a Gilgames eposz. Ebben, és más iratokban leirják a saját eredetüket, szólnak az özönvizrõl is. A saját állításuk szerint õket isteni erõvel rendelkezõ lények teremtették, a MÉ segitségével. Leiráják, hogy az özönviz elötti koszakban 260000 ezer éven át 200 király uralkodott és fel is sorolják õket. A zsidók tölük vették át a biblia ehhez képest nyulfarknyi származási listáit. Ha a 260000 ezer év holdév akkor is 20000 évet jelent. tekintve, hogy az AL UBAID kultura egyes lelõhelyein 14 réteget is találtak, és elképzelhetõ, hogy több rétegû tell is van, nem lehetetlen, hogy a 20000 év valóság. Ez pedig azt jelenti, hogy a királyaik átlag 100 évig uralkodtak. Ha valóban isteni hatalommal bíró lények hozták öket létre, akkor nem hihetetlen a matuzsálemi kor. Az özönvíz leirása szerint a viz leapadása után ismét az égbõl szállt le a MÉ=MAG=Tudás.
Lényegében ez szerepel a bibliában is csak kissé torzitva. A sumír iratok szerint azonosak a sumírok az AL-UBAID kultúra népével, amely népet az istenek teremtettek, és amely népesség az özönviz elötti idõben matuzsálemi kort ért meg. Az iratok tanusága szerint az özönviz után az istenek ujra beavatkoztak, õk új tudást kaptak és ezzel teremtették újjá elpusztult világukat.Mellesleg ekkor vették el tölük a hosszú életet. Valmi hasonló szerepel a bibliában is nem?
Az iratokból azt a következtetést is le lehet vonni, hogy annak a népességnek, melynek királyai városai 20000 éves múltja van annak irással is kell rendelkeznie.
Ez az irás pedig nem lehet más mint az eurázsiai térség legelterjedtebb írása, a rovásirás.
.
http://www.freeweb.hu/nimb/Kelet002.htm
Ha küzdesz veszíthetsz, ha nem küzdesz veszítettél !
oldroby
 
Hozzászólások: 424
Csatlakozott: 2008.12.24. 17:47
Tartózkodási hely: Máramaros

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: hnockh » 2010.06.11. 17:06

Az nem biztos , hogy ha másképp lessz akkor jobb is lesz . Az viszont biztos ahoz ,hogy jobb legyen másképp kell lenie...
Avatar
hnockh
 
Hozzászólások: 299
Csatlakozott: 2009.03.29. 09:37
Tartózkodási hely: Csixereda

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: hnockh » 2010.06.11. 17:15

Az nem biztos , hogy ha másképp lessz akkor jobb is lesz . Az viszont biztos ahoz ,hogy jobb legyen másképp kell lenie...
Avatar
hnockh
 
Hozzászólások: 299
Csatlakozott: 2009.03.29. 09:37
Tartózkodási hely: Csixereda

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: oldroby » 2010.06.16. 01:36

Ha küzdesz veszíthetsz, ha nem küzdesz veszítettél !
oldroby
 
Hozzászólások: 424
Csatlakozott: 2008.12.24. 17:47
Tartózkodási hely: Máramaros

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: segito » 2010.06.16. 04:24

Akkor ezt is ragjatok meg, Rep. John Haller beszede. (Allitolag egy mesterien manipulalt video.)
Szabad világ

"Wisdom we know is the knowledge of good and evil- not the strength to choose between the two."
--John Cheever --
segito
 
Hozzászólások: 311
Csatlakozott: 2008.12.23. 23:43
Tartózkodási hely: attól függ

Re: MAGYARSÁG-EREDET:

HozzászólásSzerző: oIdroby » 2010.06.17. 21:43

segito írta:Akkor ezt is ragjatok meg, Rep. John Haller beszede. (Allitolag egy mesterien manipulalt video.)

EZ NAGY IGAZSÁG !!!! NAGYON IS IDEJE LENNE EZZEL IS FOGLALKOZNI !!!
oIdroby
 
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2010.06.17. 20:36

ElőzőKövetkező

Vissza: L O K Á L P A T R I Ó T Á K

cron
Not able to open ./cache/data_global.php