HIRDETÉS

Erdővidék az én hazám

Tiéd a város, magadnak rombolod.

Re: Erdővidék az én hazám

HozzászólásSzerző: Demeter Zoltán » 2011.03.24. 22:37

Erdővidék Múzeumának híre

Tortoma Önképzőkör - Ráadás

Március 25-én, pénteken 19 órakor Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár termében Pető Mária fizikus (Sepsiszentgyörgy) Az ősrobbanás avagy Stephen Hawking vs. 2012. címmel tart előadást.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
"Igyekezzünk úgy élni, hogy amikor meghalunk, a temetkezési vállalkozó is szomorú legyen!"
Mark Twain
Demeter Zoltán
 
Hozzászólások: 54
Csatlakozott: 2008.12.29. 15:29
Tartózkodási hely: Erdővidék

Járjuk be Erdővidéket!

HozzászólásSzerző: Demeter Zoltán » 2011.03.24. 22:39

Járjuk be Erdővidéket! – honismereti túrasorozat (13.)

Erdővidéki honismereti túrasorozatunk tizenharmadik kirándulására március 26-án, szombaton kerül sor. Ez alkalommal Bardoc környéke, az Egres patak völgye, illetve Magyarhermány a túránk úticélja. Túravezető: Lőrincz Sándor biológia tanár.

Indulás 9 órakor a baróti buszmegállóból Bardocig, ahonnan a református templom meglátogatását követően, Ésfalu és a Filorotvány tövének érintésével, az Egres patak völgyén jutunk el a Böjte kútjáig. Innen a Galamboson keresztül, a Csemetekert és a temető mellett ereszkedünk be a magyarhermányi Templom térre. A festett kazettás mennyezetű református templom meglátogatását követően az Alszegi borvíz érintésével jutunk el a kisbaconi Rezes borvízforráshoz, ahonnan autóbusszal érkezünk vissza Barótra.

A túra gyalogos részének becsült hossza 15 km. Alkalmas időjárás esetén, az egésznapos túra során szalonnasütésre is sor kerül. Kérjük a résztvenni szándékozókat, hogy hozzanak magukkal élelmet (szalonnát), ivóvizet, túrázáshoz alkalmas öltözéket, illetve a buszjegyek árát.

Minden korosztály képviselőit szeretettel várjuk. Túráinkon a 14 éven aluli kiskorúak, csak felnőtt kisérő társaságában vehetnek részt.

Honismereti túrasorozatunkról további információkat a http://erdovidek.weebly.com honlapon találnak.
"Igyekezzünk úgy élni, hogy amikor meghalunk, a temetkezési vállalkozó is szomorú legyen!"
Mark Twain
Demeter Zoltán
 
Hozzászólások: 54
Csatlakozott: 2008.12.29. 15:29
Tartózkodási hely: Erdővidék

Erdővidék Múzeumának híre

HozzászólásSzerző: Demeter Zoltán » 2011.03.27. 23:24

Tortoma Önképzőkör

Március 29-én, kedden 19 órakor Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár termében, a soron következő találkozó keretében Szekeres Attila István heraldikus (Sepsiszentgyörgy) Erdélyi közigazgatási címerek című kiállításának előadással egybekötött megnyitójára kerül sor.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
"Igyekezzünk úgy élni, hogy amikor meghalunk, a temetkezési vállalkozó is szomorú legyen!"
Mark Twain
Demeter Zoltán
 
Hozzászólások: 54
Csatlakozott: 2008.12.29. 15:29
Tartózkodási hely: Erdővidék

Re: Erdővidék az én hazám

HozzászólásSzerző: Dézsy Dorina » 2011.04.01. 23:32

Mint a jelenleg külföldön tartózkodó Nagybaczoni Molnár Ferenc Úr személyes ügyeinek intézője, felhatalmazást kaptam az alábbi tájékoztató hozzászólás nyilvánossá tételére:
HECSER LÁSZLÓ és HOFFMANN ISTVÁN, a „VIDÉKÜNK” hetilap tartalmat is befolyásoló tulajdonosaiként, valamint a szerkesztő DEREGUS ÉVA továbbá a „SZÉKELY ÚJSÁG” szerkesztősége (főszerkesztő AMBRUS ÁGNES, helyettese? TÓTH LÁSZLÓ) ismételten és súlyosan megsértették a SAJTÓETIKAI KÓDEX előírásait. Nevezettek ez év januárjában BENKŐ EMŐKÉTŐL jegyzett, „Majd ha kifárad az éj” kezdetű, konkrét személyeket és eseményeket rágalmazva támadó szakmaiatlan pamfletszerű cikksorozatát, a fentebb említett Nagybaczoni Molnár Ferenc „Örökségünk a múlt” című könyve kapcsán úgy jelentették meg, hogy a reagálás lehetőségét nem ajánlották fel. Ezenkívül a felelőtlen írásra adott, és címükre megküldött választ – kétszeri felszólítás ellenére – újságjaikban nem közölték le, ahogy a kísérőüzenet megválaszolási kötelezettségének sem tettek eleget. Amely mulasztások fényében Benkő Emőke szerzeményének megjelentetése még komolyabb vétségnek minősül. Tisztességtelen hozzáállásuk, egyben az újságírói pályára való alkalmasságukat is megkérdőjelezi.

A hírlapoknak küldött válasz a következő volt:

Orvtámadás a szavak ellen
(Benkő Emőke és bűnsegédei „könyvégetési” akciója, az Örökségünk a múlt című tanulmánykötet kapcsán)


Ismét lehullt az álarc. Benkő Emőke újra megmutatta igazi énjét, és az intellektuális szakadék mélyéről dühödten vagdalkozó amazonként, végérvényesen a totális semmitmondás bajnokává avatta magát.
Fent jelzett könyv írójaként eleinte nem kívántam észrevételezni, az értelmet nélkülözően egybetákolt és a „Vidékünk” hetilapban 2011. jan. 14-én, 21-én, és 28-án, valamint a „Székely Újság” oldalain hasonló időpontokban lejáratási szándékkal közölt Majd ha kifárad az éj címzetű szerzeményt, rendkívül alacsony színvonala miatt. Csakhogy, mivel ezen újságok egyikét az utóbbi időben feltették az internetre, ezáltal a benne foglaltakról nagyobb létszámú olvasóréteg szerezhet értesülést, a megbízhatóbb tájékoztatás jegyében szükségesnek látszott lépéseket tenni az alávaló mesterkedések semlegesítésére.
Mint a könyv Előszavában kitértem rá, számítani lehetett a szabad információáramlás esküdt ellenségeinek felzúdulására. Ám, a jó ízlés határát többszörösen áthágó effajta hisztérikus esztelenkedés, a legvakmerőbb feltételezésekben sem fordult elő. Emellett a másokra is kiterjedő rágalmazás ténye, tovább fokozza a fércmű gyalázatosságát.
Benkő Emőke kétségkívül Erdővidék legellentmondásosabb közszereplője. A nemzeti célokért való kiállásnak – sokak számára – egyik korábbi megtestesítőjéből, mára egy zilált lelkivilágú, a magamutogatás állandó ingerétől hajtott, és emberi tartását lassanként elvesztő személlyé vált. Haszontalan ide-oda kapkodásai, véleményének mindennapi változása, felszínes rögeszméi, megbízhatatlansága és sokakat befeketítő híresztelései, az általánosan elterjedt megítélés szerint is jó ideje már a „komolyan vehetetlen” kategóriába utalták.
Írását olvasva a tevékenységét figyelemmel kísérőkben egyre erősödhet az a meggyőződés, hogy a sajnálatosan megroppant egészségű hölgy ritkán ura gondolatainak és akaratának. (Ha nem egészében az ő alkotása, tehát másokat is belevont a gyengécske produkcióba, ez a közreműködőkre ugyanúgy értendő). Elkeserítően halovány jelleméről árulkodik a hátulról ránk rontó vádaskodás momentuma, mialatt a könyvben feltüntetett elektronikus elérhetőség rendelkezésére állt mindenkinek. Megfelelő hangnemben elővezetett hozzászólásait ezen keresztül megtehette volna. Álságosságának alátámasztásul jelzem, szemtől-szembe soha nem volt érdemi mondavalója számomra. Ennek dacára szívesen segítenék mentális nehézségeinek megoldásában, de elfoglaltságom miatt, hirtelenjében csupán a felgyorsult életmód kiváltotta idegrendszeri problémákat enyhítő néhány létesítmény címét tudnám neki felajánlani.
Csak találgathatjuk, hogy miért engem, valamint közvetve Barót város református egyházi vezetőjét választotta sekélyes háborgásának tárgyául, mikor százával fedezhetett volna fel jóval silányabb, vagy korholásra inkább okot adó irományokat és egyéneket. Feltehetőleg alapjául szolgálhatott ennek, maga után kívánnivalókat hagyó műveltségétől táplált, és minduntalan előbukkanó kisebbségi érzése, amit ilyenképpen próbált leplezni mind önnön lénye, mind a nagy nyilvánosság előtt. Fel-feltörő izgága gyűlölködése hasonlóképpen ebből táplálkozhat. Hozzájárulhatott még ehhez, a környezetében tartózkodókkal együttesen megszenvedett, személyemhez fűződő számításaik kudarca, és az említett felekezeti elöljáró maradandó életművének nyomasztóan ránehezedő súlya. Tetézhette keserűségét a tollhegyére vett kötetben lévő „Felületes jelképgyártás” című tanulmány, ahol megvilágításba került némely rangos „vitéz” ingadozó karaktere, és alapszintű ismeretekhez való abszurd viszonya. Netán rádöbbenvén a kirívó egybeesésre, magára vehette az ott ecsetelt személyiségjegyeket. Ténylegesen nem is tér ki erre a dolgozatra, gonoszul előrángatott idézeteiben. Mint ahogy a „látszatcselekvők” képének felvillantása sem javíthatott kedélyállapotán.
Természetesen nem az első ilyen eset Benkő Emőke áldatlan működése során, mondhatni hagyománya van nála ennek. Évek óta becsmérlő támadásokat folytat a Székely Nemzeti Tanács bardoc-miklósvárszéki szervezetének egyes tagjai – közöttük a most is provokált Krizbai Imre – ellen, akit ezen túlmenően a háromszéki Sósmezőtől Párizsig, besúgónak igyekezett és igyekszik a mai napig feltüntetni. Rá hagyatkozva elmondhatjuk, hogy egy másik református lelkészt még 1991-ben indokolatlanul bevádolt annak felettesei előtt, és mindez ideig nem kért bűnbocsánatot. Irigységtől is ihletett nem kifejezetten jóhiszemű hírlapcikkeiben, alaptalanul gyanúsítgatta előbb Bibarcfalváról Molnár Józsefet, majd a közelmúltban a száldobosi közbirtokosság vezetőségét. Engem az összes adandó alkalommal szintén a lehető legkedvezőtlenebb színben szorgoskodott eddig is lefesteni, tavaly tavasszal pedig egy rendezvényen, a magyarországi választások nyerteseit illette indokolatlanul megvető lekicsinyléssel. E nemtelen műveletek, közösségromboló viselkedésére teszik fel a koronát, így méltatlanná lett a vitézi csoport, valamint a többi szervezet tisztségeinek betöltésére.
Együgyű pamfletjébe bizonyára belesűrűsödik saját – és szűk kísérete – balsikerű létezésének összes haragja, kínja-keserve, búja-bánata. Valamint a cinkosok buzdításának és az esetleges háttérmegbízók utasításainak lenyomata.
Benkő Emőke menetközben megfeledkezett egy-két apróságról. Az ostrom alá vett írások zöme évekkel ezelőtt megjelent különböző sajtótermékekben, az idő tájt miért nem érzett késztetést a zordon felhördülésre? Egyik követője, akinek személyesen adtam át olvasásra ugyanezeket, dicsérő hangokkal illette csaknem valamennyit. A másik – állandó sötétségben rejtőzködő – valószínű felbujtó, pár esztendeje, mikor még kevésbé szolgai státuszban leledzett, publikációim láttán felvillanyozódva így szólt: Végre! Valakinek már meg kellett ezt írni. Most viszont a harcias „tanárnő” szóvivőségével, létrehozták a tudatlanságot programjukká tévő nemzetellenes (bér?)tollnokok egyletét.
Egyéb kérdések szintén felmerülnek a körülményeket valamelyest ismerőkben. Vajon miként jutott Benkő Emőkéhez a könyv, hiszen egy meghatározott körben lett terjesztve azzal a kéréssel, hogy lehetőleg egy ideig ne adják tovább. De ha ez mégis megtörtént, milyen jogcímen intézett nyilvánosságra hozott minősíthetetlen hangvételű kirohanást, az egyelőre forgalomba nem került kiadvánnyal szemben? (Törvénytelen eltulajdonítás esélye is felrémlett a gyanítható okok számbavételekor). Az újságok szerkesztőségeinek felelőssége sem kerülhető ki, a primitív áskálódásnak a fentiek tudatában való helyt adás, illetve a kulturálatlan tónus és az Európában szokatlan tartalom égbekiáltó dilettantizmusának mérséklése tekintetében. A hiteles tájékoztatásra szerveződött hírközlő társulatok ráadásul a sajtóetikát sutba dobva, a reagálás lehetőségének felkínálásával is adósak maradtak. Említést érdemel ezenkívül – aminek korábban máshol hangot adtam –, hogy az illemtan előírásainak megtartása tapasztalataim alapján előzőleg sem tartozott Benkő Emőke erényei közé.
Állítólagos keresztény mivoltával is heves küzdelmeket vívhatott meg, amiért Karácsony, és a körülötte zajló ünnepek szent heteit, partnereivel közös sátáni tervek szövögetésére vesztegette.
Terjedelmi okokból nincs lehetőség mindenre kitérően elemezni a képtelen koholmányokat, mindössze néhányat emelnék ki szemléltetésképpen közülük.
Elöljáróban Benkő Emőke okulására leszögezhető, hogy tökéletes írás nem létezik. Nincs olyan lejegyzett szöveg, amit ne lehetne javítani, formálni, kiegészíteni. A szerzői szemlélet és a feldolgozandó anyag is változhat vagy gyarapodhat az idők folyamán, ez mind az utólagos helyesbítések igényét vetheti fel. Meg aztán bárki megmondhatója aki betűvetéssel foglalkozik, mihelyt akárhányszor átlapozza saját munkáit, mindig talál rajtuk változtatni valót. Másfelől nézve pedig, ha az írás megüt egy bizonyos szintet, afelett az átlagos megfigyelőképességgel, illetve a merev gondolkodásmóddal megáldottak számára hibának látszó ismertetőjegyek, gyakran betudhatók az egyéni nyelvezet-sajátosságok és az írói szabadság tágabb értelmezést nyújtó kelléktárának. Nem osztályozván Benkő Emőke sokszor meglepő töltetű egyéb újságjegyzeteit, annyi azért elmondható, neki aztán lenne mit magára szednie a tollforgatás területén, éppúgy, mint számos fűzfapoéta epigontársának.
Folytatva a megrökönyödtető idétlenségek számbavételét és az arra adott válaszok sorát, megjegyzendő, hogy a könyvkiadással kapcsolatos anyagiak kizárólag az ügylet folyamatában résztvevőkre tartoznak, Benkő Emőkére a lehető legkevésbé. Azt ugyanígy tudnia illenék, miszerint a többes szám használata tanulmányokban, könyvek előszavában, bevett gyakorlat.
Történelemtudományokban való negatív jártasságáról árulkodik, a saját szavaival élve „hadba vonuló és csatabárddal napba vágó félszárnyú sasra” (már a fogalmazás is lesújtóan antiheraldikus) vonatkozó megfigyelése az illusztrációként elhelyezett címerben, amelynek leírását nem lelte sehol. Szellemi gyámolítására sietve felfedem e nagy titkot, a keresett magyarázat a 147. oldalon olvasható. Szintúgy az észlelőkészség csökevényes voltára utal, ahogyan a borító tervezőjét hiányolja. Ez viszont az utolsó lapon akadhatna a látómezejébe, amihez persze át kellett volna forgatnia az egész könyvanyagot, de nem vett fáradtságot a kiadvány egyetlen mozdulattal való hátrahajtására sem. A történészek feleslegességére irányuló nyomorúságos indoklása, azonfelül hogy nélkülözi a legszűkösebb idevágó ismereteket, egyenesen káros hatással lehet a magyar társadalom szellemi állapotának alakulására. Lélegzetelállító következetlenségét tanúsítja, amint később már történészekkel (rosszul) példálódzik, a racionalitást mellőzően kipécézett írások erőltetett cáfolatául.
A kötet első tanulmányára nézvést, hitetlenkedését fejezi ki a hivatkozott dokumentum létezését illetően, nemhogy inkább örömét lelné az értékes emléknek szülőföldjéhez köthetőségében. Úgy véli hazudik a szerző, azaz csekélységem, az időközben elhunyt prof. dr. Horler Miklós sejthetőleg inkább kitalált, semmint valóságos személy, aki ennél fogva nem őrizhet régi iratokat, és Sepsi-Nagybaczoni Molnár János brassói egyházatyát, akihez törpe lelkületű leányasszonyunk jóindulattal sem mérhető, már-már okirathamisítónak tünteti fel. Az okmány egyediségét egy iskolázatlan bűnelkövető modorában vitatja, holott csupán vizsgálnia kellett volna a felhasznált irodalomként megjelölt szakmunkát, ami a jelek szerint erejét meghaladó feladatot képezhetett. Ugyanitt betű-hű szöveget hiányol, mikor ez idézőjelben, dőlt írásjegyekkel szedve sorakozott fel előtte az elvakultan kiragadott oldalakon. Bár leginkább, ellenkező előjelű bizonyítékokat várna tőle a szakértő közönség, ha már a kutatómúlttal büszkélkedők területére merészkedett. (Az okiratmásolatot Ozsváth Gábor Dániel erdővidéki származású néprajz- és malomkutató is tanulmányozta).
Benkő Emőke, aki tanácsadó testületével egyetemben a legcsekélyebb jártassággal sem bír Erdővidék és Nagybacon történetében, nem átall vadul belegázolni e terület nagy gonddal bogozgatott múltjának kutatási eredményeibe, és összefüggéstelen tudálékoskodással kínozza az érdemi tájékoztatást váró Olvasók táborát.
A mögöttes fondorlatosság egyik itteni tetőfokát, a „Felületes jelképgyártás” címet hordozó tanulmány alattomos negligálására, és mondanivalójának eltakarására szolgáló burkolt iparkodás jelenti. Noha ezen néhánysoros bekezdés nem a tüzes kapitánynőtől származtatható, az ideiglenesen beálló megbízott sem remekelt a kapcsolódó tudományok terén, mikor a megtévesztés hihetővé tételében segédkezett. Mint írja, ez a dolgozat nem felel meg a tanulmányszempontoknak, szubjektivitása miatt. Akkor hát hámozzuk ki neki, melyek egy tanulmány általános kívánalmai. A tanulmány (értekezés) valamely témakörben, tudományos kötődésű kérdéseket tárgyaló írásmű. amivel szemben sem tartalmi, sem formai elvárásokat nem érdemes támasztani, mert könnyen irányítottá válhat e függetlenséget igénylő tevékenység. Követelményként a tény -és szakszerűséget, értelmet, pontosságot, világos okfejtést lehet inkább megjelölni. A szubjektivitás időnként elkerülhetetlen a körülmények pontos megismertetése végett, azonban következtetések levonása és véleményezés nélkül sem képzelhető el valamirevaló tanulmány, ami jobbára az egyéni szemléletmódon is múlik. Tehát többé-kevésbé minden értekezés szubjektív. Kivételt képeznek, a hatalmi vagy anyagi érdek diktálta keretek közé szorított eszmei alkotások. Meglehet az alkalmi pártfogó ezekre gondolt az ideális tanulmány fogalmának előlünk elrejtett meghatározásakor, ám ez legyen az ő baja. A „Felületes jelképgyártás” mint tanulmány, Erdővidék történetének legnevetségesebb eseménysorozatát taglalja, melynek gondatlan és képzetlen résztvevői felmérhetetlen kárt okozhatnak a térség kultúrájának. Tárgyköre egy konkrét címerkészítési folyamat. Ennek gondatlansága, közeli-távoli viszonylatai, a heraldika, valamint az oklevélelemzés eszközeivel fel lettek tárva, széleskörűen ki vannak fejtve, állásfoglalással és forrásmegjelöléssel ellátottan. A szubjektivitást magukba foglaló szövegrészek a könnyebb érthetőség kedvéért lettek beiktatva, nem mellesleg az olvasmányosság érdekében. De ha ez megnyugtatja barátunkat, kereszteljük el a szóban forgó értekezést esettanulmánynak, vagy esszének. Habár nagyon jól tudja, hogy itt most nem ez a kérdés. Nyílván csak – értelmiségihez nem illő magatartást tükrözően – elkendőzni szeretné az erdővidéki címerblamázs lényegét.
Visszakanyarodva Benkő Emőkéhez, veretes véleményformálónk utóbb hatósági beosztásba helyezvén magát kijelenti, a könyv szerzőjének (az egyik legősibb miklósvárszéki család leszármazottjának) nem az neve amit visel, mi több, talán nincs is neve. Alább látható lesz, hogy mégis van. Amúgy pedig mondataiban végletekig kever csapot-papot, összehord hetet-havat, felhoz boldog-boldogtalant. Több helyen, kívülállóktól idézett szakaszokat a szerzőnek tulajdonít, és önnön korlátoltságával hivalkodva, mások eszmefuttatásaiért marasztalja el. Emellett gyakran a szövegkörnyezetből kiemelt szavak ellen hadakozik, maróan fojtogató szakmaiatlanságának igazolásául. A székely jelképekhez fűzött üres gondolatmenetéhez hasonló kontárkodás, nemigen látott még földünkön nyomdafestéket, ezért elrettentő mintaként minden iskolában kötelező tananyaggá lehetne tenni. Példa nélkül álló, hogy valaki ennyire ne legyen tisztában azzal amit leír, vagy amiről írnia kellene.
Benkő Emőke az 1989 előtti iskolaigazgató-úttörővezető, aki bizonyára majdnem egész pályafutása alatt kizárólag megbízóinak rendelkezéseiből eredő feladatokat látott el, a könyvben előforduló, megrendelésre készült jól fizetett írásokról beszél, pont a tetemes költségeit szigorúan egyedül viselő, örök pártonkívüli és mindenkor független szerzővel kapcsolatban. Ezek az elvetemült, tipikusan félrevezető módszerek, az 1950-es évek leggátlástalanabb bolsevik funkcionáriusait is könnyen zavarba ejthetnék, egyértelművé téve, hogy önkényuralmi beállítottságú „hősnőnk” személyében a valósághű tájékoztatásra roppant veszélyes halandóval van dolgunk.
További kétségbeesett rohamozásait nem érdemes részletezni, szinte mindegyik ebben a hangnemben és efféle megalapozottsággal lett papírra vetve, ésszerű megvitatásra alkalmatlanok. Néhány ismerősöm bevonásával kísérletet tettünk arra, hogy legalább egyetlen helytálló vagy szakszerű megállapításra leljünk a rémítően ügyefogyott megnyilvánulásokban. Nem bukkantunk ilyenre a háromrészes butaságsorozat zavaros szókészletén belül.
Viszont sajtótörténeti értéke mindenképpen lesz eme rosszindulatú acsarkodásnak. Ilyen mérvű ostobaságok ennyire alantas fogalmazásban, (hitványabb bulvárlapokat leszámítva) alig láttak ezelőtt napvilágot magyar nyelvű újságok hasábjain, és e kétes dicsőség babérjai, Benkő Emőke valamint tettestársai homlokát fogják ékesíteni.


Nagybaczoni Molnár Ferenc
Dézsy Dorina
 
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2011.04.01. 23:25

Erdővidék Múzeumának híre

HozzászólásSzerző: Demeter Zoltán » 2011.04.04. 20:15

Erdővidék Múzeumának híre

Tortoma Önképzőkör

Április 5-én, kedden 19 órakor Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár termében Járjuk be Erdővidéket! címmel vetítéssel és fényképkiállítás-megnyitóval egybekötött élménybeszámolóra kerül sor, az egy évvel ezelőtt indított honismereti túrasorozatról.

Minden résztvevőt és érdeklődőt szeretettel várunk!

A túrasorozatról további részletek:
http://erdovidek.weebly.com
"Igyekezzünk úgy élni, hogy amikor meghalunk, a temetkezési vállalkozó is szomorú legyen!"
Mark Twain
Demeter Zoltán
 
Hozzászólások: 54
Csatlakozott: 2008.12.29. 15:29
Tartózkodási hely: Erdővidék

Re: Erdővidék az én hazám

HozzászólásSzerző: Demeter Zoltán » 2011.04.05. 09:26

Április 6-án, szerdán 18 órakor a baróti Városi Művelődési Ház kistermében Péter Gábor professzor az EMBERVILÁG VÁZLATOK témakörében , Játszmáink címmel tartja következő előadását.
Házigazda: Vida Enikő pszichológus.

Nagyon érdekesek és tanulságosak ezek az előadások! Ajánlom mindenkinek! :-)
"Igyekezzünk úgy élni, hogy amikor meghalunk, a temetkezési vállalkozó is szomorú legyen!"
Mark Twain
Demeter Zoltán
 
Hozzászólások: 54
Csatlakozott: 2008.12.29. 15:29
Tartózkodási hely: Erdővidék

знакомства с итальянцами анкеты мужчин

HozzászólásSzerző: Erekpriorkill » 2011.04.08. 21:52

вопросы при знакомстве с мужчиной lifemeet социальная сеть секс знакомств
знакомства с американцами бесплатно знакомства до 18
anastasia ru сайт знакомств знакомства в томске бесплатно
знакомства япония девушки тюремный сайт знакомств
мнения о сайтах знакомств интим знакомства по скайпу
знакомства саранск скачать бесплатно знакомства на телефон
где вы познакомились с мужем 0629 знакомства
знакомства 13 до 14 знакомства в черкассах онлайн
знакомства в оренбурге без регистрации знакомства через телефон
другие сайты знакомств rambler знакомства бесплатно
yaratam ru знакомства знакомства г брянск
prokopievsk ru знакомства прикольные фразы для знакомства
beeline kz знакомства знакомства город ачинск
орловский сайт знакомств как познакомиться с обеспеченным мужчиной
знакомство с турком Итальянка познакомиться
Привет запад сайт знакомств веб портал знакомства
бузулук знакомства клуб знакомств нижний новгород
знакомства в вологде без регистрации знакомства супружеских пар
Знакомства ва израиле чернушка пермский край знакомства
как познакомиться в клубе знакомства омен
Мариупольский сайт знакомств знакомства в ростовской области
Астраханские секс знакомства бар знакомств mail ru
бесплатный сайт сэкс знакомств Сайт клуба секс знакомства интимных
глаза в глаза сайт знакомств just love знакомства
семейная пара познакомится с парнем г александров знакомства
познакомлюсь с парнем 18 лет знакомства бесплатно в туле
бесплатные секс знакомства в пензе знакомства rx 24 привет познакомимся
Erekpriorkill
 
Hozzászólások: 11
Csatlakozott: 2011.04.05. 18:48

знакомства лесби 24

HozzászólásSzerző: Erekpriorkill » 2011.04.08. 21:53

краснодарские знакомства фильм знакомство со спартанцами онлайн
знакомства интим вконтакте романтика ру знакомства
секс знакомства до 18 лет популярные сайты знакомств в беларуси
томская область знакомства мир глухих знакомства
познакомлюсь с цыганкой maill ru знакомство
Сайт знакомств ариадна знакомство и общение с девушками
знакомства в коврове знакомства г тында
сайт знакомств бест знакомство в лагере
знакомства любителей анального секса как мы познакомились помнишь
сайт знакомств дневники мета знакомства украина
как предложить девушке познакомиться г щелково знакомства
знакомства vip nn ru open знакомства
сайт знакомств после 40 лет сайт знакомств красивых парней
бесплатный сайт знакомств loveplanet барнаул девушки знакомства
знакомства love знакомства орша
бесплатные секс знакомства в казахстане Знакомства с полными мужчинами
знакомства по скайпу бесплатно секс знакомства в нн
знакомство с методом сильва знакомства найти свою любовь
знакомства по аське знакомства серьезные киев
Сайты знакомств в белореченске Знакомства уренгой
чат знакомств без регистрации украина женщина познакомится с парой
сайт знакомств mamba ru бесплатные секс знакомства в тюмени
познакомиться онлайн знакомства бесплатно орск
примус знакомство в метро эстонский сайт знакомств
давай поженимся сайт знакомств бесплатный знакомства саратов энгельс
казанский сайт знакомств сайт бесплатных интернет знакомств
сайт знакомств в бердянске отзывы о сайтах секс знакомств детские знакомства для детей
Erekpriorkill
 
Hozzászólások: 11
Csatlakozott: 2011.04.05. 18:48

пермские знакомства

HozzászólásSzerző: Erekpriorkill » 2011.04.08. 21:53

Знакомства парни геи Смела знакомства
познакомится с ранетками порно знакомства в челябинске
mail ru гей знакомства познакомлюсь замужем
чат знакомства ростов Знакомства донецкая область
сайт знакомств lavaplace бесплатные знакомства в череповце
чат знакомств без регистрации пароля знакомства г южно сахалинск
сайты знакомств киргизии знакомства в ярославле с фото
flirtru ru знакомства знакомства с женщинами иностранками
эротические знакомства бесплатно знакомства для секса г речица
Знакомство с парнями из абхазии Знакомства в набержные челны
Гей знакомства одесса знакомства тегос ру
интим знакомства в контакте православные знакомства любо ру
г калуга знакомства сэкс знакомства
знакомства без регистрации номера телефонов секс знакомства г воронеж
секс знакомства протвино знакомство с богатыми парнями
интим знакомства без регистрацыи православная служба знакомств
как познакомиться с актером клуб знакомств московский дворик
доска объявлений знакомства новосибирск трансляции онлайн веб знакомства
клуб знакомств кому за 30 знакомства и досуг
сайт знакомств для серьезно Знакомства девушки ижевск
Знакомства кемеровская обл знакомства для любви
знакомства в благовещенске знакомство по брачному объявлению скачать
эротические видео чаты знакомств Вечера знакомств после 40 лет
видео анкеты знакомств секс знакомства в москве
клуб знакомств симферополь интим знакомства индивидуалки
Сайты знакомств украина секс знакомства секс в новокузнецке
сайт знакомств никополь бесплатный чат знакомств секс знакомства г златоуст
Erekpriorkill
 
Hozzászólások: 11
Csatlakozott: 2011.04.05. 18:48

хочу познакомиться с мужчиной

HozzászólásSzerző: Erekpriorkill » 2011.04.08. 21:54

знакомства в нефтекамске без регистрации сайт знакомств запретов нет
знакомства без регистрации сфото Турция знакомства фото
клубы знакомств в кирове каменск уральский сайт знакомств
знакомства для секса в симферополе секс знакомства в питере
Гей порно мамбо знакомства знакомства бесплатно волгоград
сайт знакомств для бисексуалок Знакомства украйна
смотреть сайт знакомств знакомства кому за 50 бесплатно
Знакомства омский портал сайт инцест знакомств
сайт знакомств wordpress секс знакомства г нягань
поиск сайт знакомств Знакомства лесби вирт
интимные знакомства в житомире бесплатные секс знакомства в ставрополе
сайт знакомств ростова на дону знакомства уральск казахстан
знакомства в бресте без регистрации секс знакомства в днепрпетровске
бесплатные знакомства в магнитогорске бесплатные web знакомства
знакомства в кемерово знакомства в области
секс знакомства в братске знакомства тагил секс
молдавские сайты знакомств знакомства в городе курск
1 городской клуб знакомств Проститутки москвы и секс знакомства
агентство знакомств москва знакомства без регистрации бдсм
знакомства 14 18 лет зарегистрироваться на сайте знакомств
приятно познакомиться знакомства в черкассах онлайн
знакомства бесплатно для геев знакомства без регистрации котлас
рамблер знакомства mamba знакомства для встреч
знакомство г кузнецк г буй знакомства
сайт знакомств после 40 Знакомства город н новгород
армянские девушки знакомства темы для разговора при знакомстве
сайт знакомств великобритании Обильное слюноотделение является признаком беременности эротические видео знакомства
Erekpriorkill
 
Hozzászólások: 11
Csatlakozott: 2011.04.05. 18:48

знакомства мамба ставрополь

HozzászólásSzerző: Erekpriorkill » 2011.04.09. 07:23

знакомства в петербурге знакомства с телефоном и фото
секс знакомства в омске фото красивых девушек знакомство
Сайт серьезных знакомств мамба замуж за итальянца знакомства
интим знакомства в астрахани бесплатная служба знакомств lovebaza
sex знакомства бесплатно сайт знакомств рамблер ру
международный сайт знакомств для инвалидов сайт знакомств бодо
чат знакомств владивосток секс знакомства в беларуссии
элитный клуб знакомств секс знакомства с пожилыми женщинами
датинг знакомства сайт знакомств для больных
секс знакомства в первоуральске знакомства липецкая область
знакомства г россошь одноклассники интим знакомства
знакомства херсон девушки кирова знакомства
Сайт знакомств фаворит знакомства н
знакомства липецк топ100 знакомства флирт любовь
интимные знакомства мурманск французкие сайты знакомств
интим знакомства в угличе познакомиться с вич инфицированным
знакомства за рубежом для женщин британский сайт знакомств
первые фразы при знакомстве секс знакомства коми
сайт знакомств 12 поцелуев знакомства без регистрации винница
новокузнецкий сайт знакомств знакомство с американцем
видео знакомства рулетка беременная познакомится
знакомство реально Серьезные знакомства тюмень
сайты секс знакомств белоруссии как правильно познакомится с девушкой
порно знакомства в новороссийске первое знакомство с детьми
сайт знакомств в пскове норвежский сайт знакомств
знакомства для брака в москве секс знакомства на одну ночь
love mail ru знакомства Гермофродиты знакомства серьезные знакомства для брака
Erekpriorkill
 
Hozzászólások: 11
Csatlakozott: 2011.04.05. 18:48

знакомства в италии

HozzászólásSzerző: Erekpriorkill » 2011.04.09. 14:01

знакомства для секса и свинга клуб знакомств надежда
познакомлюсь с москвичом веб знакомства
Знакомства с девушками тобольск реальные знакомства без регистрации
знакомства со взрослыми для секса сайт знакомств с парнями
секс знакомства в пензе Гей-знакомства в германии
старые дороги знакомства два месяца знакомства
знакомства с девушками для секса знакомство с библиотекой
смотреть онлайн знакомство с факерами первое знакомство с коллективом
знакомства в белоруссии без регистрации бесплатные секс знакомства пермь
знакомства с иностранцами для женщин Знакомства сша канада
секс знакомства ru знакомства в саратове мамба
фильм познакомьтесь с уолли спарксом международные знакомства для брака
знакомства дзержинск нижегородской обл объявления о знакомствах в москве
сайт знакомств мтс смешные анкеты знакомств
гей знакомства чита секс знакомства mail ru
знакомства экибастуз познакомлюсь для страпона
сайт знакомств в мурманске вич знакомства ульяновск
сайт знакомств казань знакомства бесплатный расширенный поиск
секс знакомства в черкасах знакомства на один вечер
знакомства рубцовск бесплатно Транссексуальные знакомства
бдсм знакомства самара ru tv знакомства
знакомства в хабаровске www mambo ru знакомства
знакомства глазов новый чат знакомств
знакомства в вашем городе транс знакомства
как выбрать сайт знакомств знакомства для секса и свинга
орловский сайт знакомств Сйт знакомств
Знакомство города гомеля Североуральск гей знакомства эзотерические знакомства
Erekpriorkill
 
Hozzászólások: 11
Csatlakozott: 2011.04.05. 18:48

Знакомства missing heart

HozzászólásSzerző: Erekpriorkill » 2011.04.09. 15:03

С ой знакомства лучшие места для знакомства
бесплатный сайт свинг знакомств знакомства железногорск илимский
знакомства в ярославской области сайт общения и знакомств
скачать знакомство с факерами сайт знакомств понравиться ру
познакомлюсь для группового секса сайт знакомств северодвинск
знакомства г волжск боюсь познакомиться с девушкой
романтика ру знакомства вечер знакомств екатеринбург
познакомлюсь с женатым мужчиной самые популярные сайты знакомств украина
новые знакомства в омске скачать движок сайта знакомств
бесплатный скрипт сайта знакомств международный сайт гей знакомств
сайт знакомств мамба ru знакомства башкирия
Волгоград интим знакомства сайт знакомств гименей
православные знакомства светелка Знакомства чебоксары парни
знакомства брянская область знакомства без регистрации для подростков
ваб ру знакомства знакомства для группового
отзывы о знакомствах в интернете познакомлюсь с полным парнем
знакомства в архангельске бесплатно секс знакомства в калининграде
секс в новотроицке знакомства познакомиться с иностранцем
сайт знакомств 24 опен ру знакомства пермь онлайн
знакомства в астрахани знакомства с иностранками
знакомства самара и самарская сайт секс знакомств в хабаровске
секс знакомства кому за 30 знакомства в санкт
частные объявления знакомства для секса знакомства для секса без денег
мамба ру знакомства сообщения знакомства артемовск
Знакомство со спонсорством секс знакомства без аккаунта
знакомства в шадринске классика отношений клуб знакомств
интим знакомства нижнекамск краматорск секс знакомства чат знакомств москва
Erekpriorkill
 
Hozzászólások: 11
Csatlakozott: 2011.04.05. 18:48

знакомства первый контакт

HozzászólásSzerző: Erekpriorkill » 2011.04.09. 15:09

секс знакомства через интернет знакомство с женщинами германии
гей знакомства ростов на дону знакомства мамба войти
бесплатный сайт знакомств loveplanet чат веб знакомства
фотки с сайтов знакомств знакомство с буквами
интим знакомства ру секс знакомства в железнодорожном
Секс знакомства города ноябрьск секс знакомства г череповец
День нашего знакомства стихи сайт знакомств в томске
как познакомиться с богатой женщиной могилевский чат знакомств
знакомства после 30 знакомства г кинешма
сайт знакомств без смс знакомства яндекс ру
знакомства татар в москве знакомства в витебске
Самые сексуальные сайты знакомств познакомлюсь с юношей
Познакомлюсь с девушкой с краснодона подать бесплатное объявление о знакомстве
Автобусный тур знакомство с италией быстрые знакомства реальные
знакомства в бобруйске для секса Знакомства яна 18 лет
сайт знакомст для геев знакомства самара самарская область
секс знакомства в череповце знакомства сумская область
сайт знакомств ищу нижний ломов знакомства
платная служба знакомств знакомства самара и самарская
знакомства тамбовская область ищу мужа знакомство
томский сайт знакомств нирвана сайт знакомсты
лавпленет знакомства знакомства воронеж
сайт знакомств тихвин секс знакомства в уфе бесплатно
14 лет гей знакомства знакомства через веб
познакомиться с девушкой в запорожье сайт знакомств виктория
секс знакомства в альметьевске сайт секс знакомств в одессе
Знакомство с телефонным номером знакомства без регистрации киров знакомства в одинцове
Erekpriorkill
 
Hozzászólások: 11
Csatlakozott: 2011.04.05. 18:48

секс знакомства в челябинске бесплатно

HozzászólásSzerző: Erekpriorkill » 2011.04.09. 16:05

Знакомства город березники секс знакомства онлайн омск
знакомства для кунилингуса в омске знакомства киев
порно знакомства без регистрации любовный сайт знакомств
чат знакомств для геев знакомство с факерами актеры
Пролетарск знакомства xxx знакомства
Иностранцы желающие познакомиться знакомства харьков девушки
знакомства через web камеру знакомства с состоятельными женщинами
Готы краснодар знакомства Знакомства с учетом вашего типа
как познакомиться с олигархом зрелые дамы знакомства
Адана знакомства журнал знакомства ххх
сайты знакомств выборга бесплатный видеочат знакомств без регистрации
знакомства без регистрации в екатеринбурге клуб знакомств мариуполь
знакомства в костроме без регистрации сайт знакомств с богатыми мужчинами
Знакомьтесь с зоханом знакомства 5721 ru
культуристка познакомиться Знакомства для секса в ачинске
как первой познакомиться с парнем самый лучший сайт знакомств украина
знакомства самара и самарская г новороссийск знакомство
сайт знакомств бердск знакомства без регистрации в ярославле
знакомство на французском языке знакомства в городе ступино
знакомства на один вечер знакомства mon amour
знаменитые сайты знакомств знакомства мамба без регистрации
бесплатный чат знакомств без регистрации сайт знакомств абакан
барнаул секс знакомства без регистрации знакомства в лен обл
знакомства в екатеринбурге бесплатно знакомства г уссурийск
Знакомства найти В новосибирски знакомства для инвалидов
амор сайт знакомств давай поженимся сайт знакомств бесплатный
чат знакомств в челябинске интим знакомства в алматы сайт знакомств в нижнем
Erekpriorkill
 
Hozzászólások: 11
Csatlakozott: 2011.04.05. 18:48

гей знакомства оренбург

HozzászólásSzerző: Erekpriorkill » 2011.04.09. 16:06

индийские сайты знакомств бесплатнай чат знакомств без регестрации
сайт знакомств лав пленет знакомства после 30
познакомился и трахнул онлайн Виртуальный секс в томске знакомства
знакомства с иностранками 100 знакомства
Знакомства в расноярске секс знакомства в городце
сайт знакомств яратам знакомства в казани в челнах
знакомство с декоративно прикладным искусством сайт знакомств сваха
знакомства без регистрации чат 30 бесплатные знакомства в мурманске
сайты знакомств вологда череповец знакомства v
icq чат знакомств правила знакомства в интернете
Знакомство для секса украина харьков сайт знакомств в астрахани
веб трансляции знакомства хочу познакомиться с врачом
проблема познакомиться самый лучший сайт секс знакомств
гей познакомится с геем секс гей знакомства бесплатно
сайт знакомств для анимешников секс знакомства город киров
сайт знакомств тихвин Знакомства для серъезных отношений
знакомства геев с фото свинг волгоград знакомства
как познакомиться с принцем знакомства в кирове
звенящие кедры россии знакомства знакомства с мужчинами из европы
знакомства со спонсорами татарский сайт знакомств дуслар
жуковский знакомства знакомства для секса в биробиджане
знакомства в омске без регистрации www 24open ru знакомство
год знакомства знакомства без регистрации в саратове
бесплатные знакомства в саратове знакомства в украине без регистрации
знакомства омен клуб знакомств светелка
знакомства 12 18 лет Лучшие сайты знакомств казахстана
знакомства в абакане бесплатно секс знакомства без регистрации знакомства omen ru
Erekpriorkill
 
Hozzászólások: 11
Csatlakozott: 2011.04.05. 18:48

чат знакомств у кирочки

HozzászólásSzerző: Erekpriorkill » 2011.04.09. 16:08

сайт знакомств ейск знакомства бесплатно и без регистрации
павлово на оке знакомства истории знакомства с иностранцами
Каталог знакомства новосибирск Объявления о знакомствах в беларуси
Знакомства церковь сербский сайт знакомств
знакомства на ночь тайные знакомства
свинг знакомства бесплатно знакомства с девушками в перми
знакомство со спартанцами скачать гей знакомства в москве
интим знакомства в нижнем порно знакомства без смс бесплатно
знакомства без регистрации санкт петербург знакомства в нижневартовске
Как правильно знакомиться с мужчинами сайт знакомств тест
интим знакомства в калининграде Знакомства кому за 30 москва
познакомлюсь с парой знакомство челны тк
можно с вами познакомиться ответ секс знакомства в минске
агентства клубы знакомств знакомства в новочеркасске
Знакомства азия казахстан знакомства loveguru
Сайт знакомств смски Москва садо мазо знакомства
знакомства в самаре с девушками открытые знакомства
лучшие сайты знакомств сайт знакомств костомукши
знакомства для секса в зеленограде Гей знакомства петрозаводск
познакомлюсь с лизуном чат знакомств лесби
интересные анкеты на сайтах знакомств дрим сайт знакомств
знакомства в санкт питербурге знакомство с девушками сыктывкар
Знакомства город спасск дальний познакомлюсь с девушкой 18 лет
чат знакомств пермь сайт знакомств для сека
сайт знакомств 12 Гей парни знакомства питер
бесплатные секс знакомства в туле секс знакомства черновцы
клуб знакомств для православных сайт знакомств одес Интим знакомства лангепас
Erekpriorkill
 
Hozzászólások: 11
Csatlakozott: 2011.04.05. 18:48

Re: Erdővidék az én hazám

HozzászólásSzerző: Dézsy Dorina » 2011.04.09. 16:29

Mint a jelenleg külföldön tartózkodó Nagybaczoni Molnár Ferenc Úr személyes ügyeinek intézője, felhatalmazást kaptam az alábbi tájékoztató hozzászólás nyilvánossá tételére:
Hecser László és Hoffmann István, a „VIDÉKÜNK” hetilap tartalmat is befolyásoló tulajdonosaiként, valamint a szerkesztő Deregus Éva, továbbá a „SZÉKELY ÚJSÁG” szerkesztősége (főszerkesztő Ambrus Ágnes, helyettese? Tóth László) ismételten és súlyosan megsértették a Sajtóetikai Kódex előírásait. Nevezettek ez év januárjában Benkő Emőkétől jegyzett, „Majd ha kifárad az éj” kezdetű, konkrét személyeket és eseményeket rágalmazva támadó szakmaiatlan pamfletszerű cikksorozatát, a fentebb említett Nagybaczoni Molnár Ferenc „Örökségünk a múlt” című könyve kapcsán úgy tették közzé, hogy a reagálás lehetőségét nem ajánlották fel. Ezenkívül a felelőtlen írásra adott és címükre elküldött választ – kétszeri felszólítás ellenére – újságjaikban nem közölték le, ahogy a kísérőüzenet megválaszolási kötelezettségének sem tettek eleget. Amely mulasztások fényében Benkő Emőke szerzeményének megjelentetése még komolyabb vétségnek minősül. Tisztességtelen hozzáállásuk, egyben az újságírói pályára való alkalmasságukat is megkérdőjelezi.


(Dézsy Dorina)

A hírlapoknak küldött válasz a következő volt:

Orvtámadás a szavak ellen
(Benkő Emőke és bűnsegédei „könyvégetési” akciója, az Örökségünk a múlt című tanulmánykötet kapcsán)


Ismét lehullt az álarc. Benkő Emőke újra megmutatta igazi énjét, és az intellektuális szakadék mélyéről dühödten vagdalkozó amazonként, végérvényesen a totális semmitmondás bajnokává avatta magát.
Fent jelzett könyv írójaként eleinte nem kívántam észrevételezni, az értelmet nélkülözően egybetákolt és a „Vidékünk” hetilapban 2011. jan. 14-én, 21-én, és 28-án, valamint a „Székely Újság” oldalain hasonló időpontokban lejáratási szándékkal közölt Majd ha kifárad az éj címzetű szerzeményt, rendkívül alacsony színvonala miatt. Csakhogy, mivel ezen újságok egyikét az utóbbi időben feltették az internetre, ezáltal a benne foglaltakról nagyobb létszámú olvasóréteg szerezhet értesülést, a megbízhatóbb tájékoztatás jegyében szükségesnek látszott lépéseket tenni az alávaló mesterkedések semlegesítésére.
Mint a könyv Előszavában kitértem rá, számítani lehetett a szabad információáramlás esküdt ellenségeinek felzúdulására. Ám, a jó ízlés határát többszörösen áthágó effajta hisztérikus esztelenkedés, a legvakmerőbb feltételezésekben sem fordult elő. Emellett a másokra is kiterjedő rágalmazás ténye, fokozza a fércmű gyalázatosságát.
Benkő Emőke kétségkívül Erdővidék legellentmondásosabb közszereplője. A nemzeti célokért való kiállásnak – sokak számára – egyik korábbi megtestesítőjéből, mára egy zilált lelkivilágú, a magamutogatás állandó ingerétől hajtott, és emberi tartását lassanként elvesztő személlyé vált. Haszontalan ide-oda kapkodásai, véleményének mindennapi változása, felszínes rögeszméi, megbízhatatlansága és sokakat befeketítő híresztelései, az általánosan elterjedt megítélés szerint is jó ideje már a „komolyan vehetetlen” kategóriába utalták.
Írását olvasva a tevékenységét figyelemmel kísérőkben egyre erősödhet az a meggyőződés, hogy a sajnálatosan megroppant egészségű hölgy ritkán ura gondolatainak és akaratának. (Ha nem egészében az ő alkotása, tehát másokat is belevont a gyengécske produkcióba, ez a közreműködőkre ugyanúgy értendő). Elkeserítően halovány jelleméről árulkodik a hátulról ránk rontó vádaskodás momentuma, mialatt a könyvben feltüntetett elektronikus elérhetőség rendelkezésére állt mindenkinek. Megfelelő hangnemben elővezetett hozzászólásait ezen keresztül megtehette volna. Álságosságának alátámasztásul jelzem, szemtől-szembe soha nem volt érdemi mondavalója számomra. Ennek dacára szívesen segítenék mentális nehézségeinek megoldásában, de elfoglaltságom miatt, hirtelenjében csupán a felgyorsult életmód kiváltotta idegrendszeri problémákat enyhítő néhány létesítmény címét tudnám neki felajánlani.
Csak találgathatjuk, hogy miért engem, valamint közvetve Barót város református egyházi vezetőjét választotta sekélyes háborgásának tárgyául, mikor százával fedezhetett volna fel jóval silányabb, vagy korholásra inkább okot adó irományokat és egyéneket. Feltehetőleg alapjául szolgálhatott ennek, maga után kívánnivalókat hagyó műveltségétől táplált, és minduntalan előbukkanó kisebbségi érzése, amit ilyenképpen próbált leplezni mind önnön lénye, mind a nagy nyilvánosság előtt. Fel-feltörő izgága gyűlölködése hasonlóformán ebből táplálkozhat. Hozzájárulhatott még ehhez, a környezetében tartózkodókkal együttesen megszenvedett, személyemhez fűződő számításaik kudarca, és az említett felekezeti elöljáró maradandó életművének nyomasztóan ránehezedő súlya. Tetézhette keserűségét a tollhegyére vett kötetben lévő „Felületes jelképgyártás” című tanulmány, ahol megvilágításba került némely rangos „vitéz” ingadozó karaktere, és alapszintű ismeretekhez való abszurd viszonya. Netán rádöbbenvén a kirívó egybeesésre, magára vehette az ott ecsetelt személyiségjegyeket. Ténylegesen nem is tér ki erre a dolgozatra, gonoszul előrángatott idézeteiben. Mint ahogy a „látszatcselekvők” képének felvillantása sem javíthatott kedélyállapotán.
Természetesen nem az első ilyen eset Benkő Emőke áldatlan működése során, mondhatni hagyománya van nála ennek. Évek óta becsmérlő támadásokat folytat a Székely Nemzeti Tanács bardoc-miklósvárszéki szervezetének egyes tagjai – közöttük a most is provokált Krizbai Imre – ellen, akit ezen túlmenően a háromszéki Sósmezőtől Párizsig, besúgónak igyekezett és igyekszik a mai napig feltüntetni. Rá hagyatkozva elmondhatjuk, hogy egy másik református lelkészt még 1991-ben indokolatlanul bevádolt annak felettesei előtt, és mindez ideig nem kért bűnbocsánatot. Irigységtől is ihletett nem kifejezetten jóhiszemű hírlapcikkeiben, alaptalanul gyanúsítgatta előbb Bibarcfalváról Molnár Józsefet, majd a közelmúltban a száldobosi közbirtokosság vezetőségét. Engem az összes adandó alkalommal szintén a lehető legkedvezőtlenebb színben szorgoskodott eddig is lefesteni, tavaly tavasszal pedig egy rendezvényen, a magyarországi választások nyerteseit illette indokolatlanul megvető lekicsinyléssel. E nemtelen műveletek, közösségromboló viselkedésére teszik fel a koronát, így méltatlanná lett a vitézi csoport, valamint a többi szervezet tisztségeinek betöltésére.
Együgyű pamfletjébe bizonyára belesűrűsödik saját – és szűk kísérete – balsikerű létezésének összes haragja, kínja-keserve, búja-bánata. Valamint a cinkosok buzdításának és az esetleges háttérmegbízók utasításainak lenyomata.
Benkő Emőke menetközben megfeledkezett egy-két apróságról. Az ostrom alá vett írások zöme évekkel ezelőtt megjelent különböző sajtótermékekben, az idő tájt miért nem érzett késztetést a zordon felhördülésre? Egyik követője, akinek személyesen adtam át olvasásra ugyanezeket, dicsérő hangokkal illette csaknem valamennyit. A másik – állandó sötétségben rejtőzködő – valószínű felbujtó, pár esztendeje, mikor még kevésbé szolgai státuszban leledzett, publikációim láttán felvillanyozódva így szólt: Végre! Valakinek már meg kellett ezt írni. Most viszont a harcias „tanárnő” szóvivőségével, létrehozták a tudatlanságot programjukká tévő nemzetellenes (bér?)tollnokok egyletét.
Egyéb kérdések szintén felmerülnek a körülményeket valamelyest ismerőkben. Vajon miként jutott Benkő Emőkéhez a könyv, hiszen egy meghatározott körben lett terjesztve azzal a kéréssel, hogy lehetőleg egy ideig ne adják tovább. De ha ez mégis megtörtént, milyen jogcímen intézett nyilvánosságra hozott minősíthetetlen hangvételű kirohanást, az egyelőre forgalomba nem került kiadvánnyal szemben? (Törvénytelen eltulajdonítás esélye is felrémlett a gyanítható okok számbavételekor). Az újságok szerkesztőségeinek felelőssége sem kerülhető ki, a primitív áskálódásnak a fentiek tudatában való helyt adás, továbbá a kulturálatlan tónus és az Európában szokatlan tartalom égbekiáltó dilettantizmusának mérséklése tekintetében. A hiteles tájékoztatásra szerveződött hírközlő társulatok ráadásul a sajtóetikát sutba dobva, a reagálás lehetőségének felkínálásával is adósak maradtak. Említést érdemel ezenkívül – aminek korábban máshol hangot adtam –, hogy az illemtan előírásainak megtartása tapasztalataim alapján előzőleg sem tartozott Benkő Emőke erényei közé.
Állítólagos keresztény mivoltával is heves küzdelmeket vívhatott meg, amiért Karácsony, és a körülötte zajló ünnepek szent heteit, partnereivel közös sátáni tervek szövögetésére vesztegette.
Terjedelmi okokból nincs lehetőség mindenre kitérően elemezni a képtelen koholmányokat, mindössze néhányat emelnék ki szemléltetésképpen közülük.
Elöljáróban Benkő Emőke okulására leszögezhető, hogy tökéletes írás nem létezik. Nincs olyan lejegyzett szöveg, amit ne lehetne javítani, formálni, kiegészíteni. A szerzői szemlélet és a feldolgozandó anyag is változhat vagy gyarapodhat az idők folyamán, ez mind az utólagos helyesbítések igényét vetheti fel. Meg aztán bárki megmondhatója aki betűvetéssel foglalkozik, mihelyt akárhányszor átlapozza saját munkáit, mindig talál rajtuk változtatni valót. Másfelől nézve pedig, ha az írás megüt egy bizonyos szintet, afelett az átlagos megfigyelőképességgel, illetve a merev gondolkodásmóddal megáldottak számára hibának látszó ismertetőjegyek, gyakran betudhatók az egyéni nyelvezet-sajátosságok és az írói szabadság tágabb értelmezést nyújtó kelléktárának. Nem osztályozván Benkő Emőke sokszor meglepő töltetű egyéb újságjegyzeteit, annyi azért elmondható, neki aztán lenne mit magára szednie a tollforgatás területén, éppúgy, mint számos fűzfapoéta epigontársának.
Folytatva a megrökönyödtető idétlenségek számbavételét és az arra adott válaszok sorát, megjegyzendő, hogy a könyvkiadással kapcsolatos anyagiak kizárólag az ügylet folyamatában résztvevőkre tartoznak, Benkő Emőkére a lehető legkevésbé. Azt ugyanígy tudnia illenék, miszerint a többes szám használata tanulmányokban, könyvek előszavában, bevett gyakorlat.
Történelemtudományokban való negatív jártasságáról árulkodik, a saját szavaival élve „hadba vonuló és csatabárddal napba vágó félszárnyú sasra” (már a fogalmazás is lesújtóan antiheraldikus) vonatkozó megfigyelése az illusztrációként elhelyezett címerben, amelynek leírását nem lelte sehol. Szellemi gyámolítására sietve felfedem e nagy titkot, a keresett magyarázat a 147. oldalon olvasható. Szintúgy az észlelőkészség csökevényes voltára utal, ahogyan a borító tervezőjét hiányolja. Ez viszont az utolsó lapon akadhatna a látómezejébe, amihez persze át kellett volna forgatnia az egész könyvanyagot, de nem vett fáradtságot a kiadvány egyetlen mozdulattal való hátrahajtására sem. A történészek feleslegességére irányuló nyomorúságos indoklása, azonfelül hogy nélkülözi a legszűkösebb idevágó ismereteket, egyenesen káros hatással lehet a magyar társadalom szellemi állapotának alakulására. Lélegzetelállító következetlenségét tanúsítja, amint később már történészekkel (rosszul) példálódzik, a racionalitást mellőzően kipécézett írások erőltetett cáfolatául.
A kötet első tanulmányára nézvést, hitetlenkedését fejezi ki a hivatkozott dokumentum létezését illetően, nemhogy inkább örömét lelné az értékes emléknek szülőföldjéhez köthetőségében. Úgy véli hazudik a szerző, azaz csekélységem, az időközben elhunyt prof. dr. Horler Miklós sejthetőleg inkább kitalált, semmint valóságos személy, aki ennél fogva nem őrizhet régi iratokat, és Sepsi-Nagybaczoni Molnár János brassói egyházatyát, akihez törpe lelkületű leányasszonyunk jóindulattal sem mérhető, már-már okirathamisítónak tünteti fel. Az okmány egyediségét egy iskolázatlan bűnelkövető modorában vitatja, holott csupán vizsgálnia kellett volna a felhasznált irodalomként megjelölt szakmunkát, ami a jelek szerint erejét meghaladó feladatot képezhetett. Ugyanitt betű-hű szöveget hiányol, mikor ez idézőjelben, dőlt írásjegyekkel szedve sorakozott fel előtte az elvakultan kiragadott oldalakon. Bár leginkább, ellenkező előjelű bizonyítékokat várna tőle a szakértő közönség, ha már a kutatómúlttal büszkélkedők területére merészkedett. (Az okiratmásolatot Ozsváth Gábor Dániel erdővidéki származású néprajz- és malomkutató is tanulmányozta).
Benkő Emőke, aki tanácsadó testületével egyetemben a legcsekélyebb jártassággal sem bír Erdővidék és Nagybacon történetében, nem átall vadul belegázolni e terület nagy gonddal bogozgatott múltjának kutatási eredményeibe, és összefüggéstelen tudálékoskodással kínozza az érdemi tájékoztatást váró Olvasók táborát.
A mögöttes fondorlatosság egyik itteni tetőfokát, a „Felületes jelképgyártás” címet hordozó tanulmány alattomos negligálására, és mondanivalójának eltakarására szolgáló burkolt iparkodás jelenti. Noha ezen néhánysoros bekezdés nem a tüzes kapitánynőtől származtatható, az ideiglenesen beálló megbízott sem remekelt a kapcsolódó tudományok terén, mikor a megtévesztés hihetővé tételében segédkezett. Mint írja, ez a dolgozat nem felel meg a tanulmányszempontoknak, szubjektivitása miatt. Akkor hát hámozzuk ki neki, melyek egy tanulmány általános kívánalmai. A tanulmány (értekezés) valamely témakörben, tudományos kötődésű kérdéseket tárgyaló írásmű. amivel szemben sem tartalmi, sem formai elvárásokat nem érdemes támasztani, mert könnyen irányítottá válhat e függetlenséget igénylő tevékenység. Követelményként a tény- és szakszerűséget, értelmet, pontosságot, világos okfejtést lehet inkább megjelölni. A szubjektivitás időnként elkerülhetetlen a körülmények pontos megismertetése végett, azonban következtetések levonása és véleményezés nélkül sem képzelhető el valamirevaló tanulmány, ami jobbára az egyéni szemléletmódon is múlik. Tehát többé-kevésbé minden értekezés szubjektív. Kivételt képeznek, a hatalmi vagy anyagi érdek diktálta keretek közé szorított eszmei alkotások. Meglehet az alkalmi pártfogó ezekre gondolt az ideális tanulmány fogalmának előlünk elrejtett meghatározásakor, ám ez legyen az ő baja. A „Felületes jelképgyártás” mint tanulmány, Erdővidék történetének legnevetségesebb eseménysorozatát taglalja, melynek gondatlan és képzetlen résztvevői felmérhetetlen kárt okozhatnak a térség kultúrájának. Tárgyköre egy konkrét címerkészítési folyamat. Ennek gondatlansága, közeli-távoli viszonylatai, a heraldika, valamint az oklevélelemzés eszközeivel fel lettek tárva, széleskörűen ki vannak fejtve, állásfoglalással és forrásmegjelöléssel ellátottan. A szubjektivitást magukba foglaló szövegrészek a könnyebb érthetőség kedvéért lettek beiktatva, nem mellesleg az olvasmányosság érdekében. De ha ez megnyugtatja barátunkat, kereszteljük el a szóban forgó értekezést esettanulmánynak, illetve esszének. Habár nagyon jól tudja, hogy itt most nem ez a kérdés. Nyílván csak – értelmiségihez nem illő magatartást tükrözően – elkendőzni szeretné az erdővidéki címerblamázs lényegét.
Visszakanyarodva Benkő Emőkéhez, veretes véleményformálónk utóbb hatósági beosztásba helyezvén magát kijelenti, a könyv szerzőjének (az egyik legősibb miklósvárszéki család leszármazottjának) nem az neve amit visel, mi több, talán nincs is neve. Alább látható lesz, hogy mégis van. Amúgy pedig mondataiban végletekig kever csapot-papot, összehord hetet-havat, felhoz boldog-boldogtalant. Több helyen, kívülállóktól idézett szakaszokat a szerzőnek tulajdonít, és önnön korlátoltságával hivalkodva, mások eszmefuttatásaiért marasztalja el. Emellett gyakran a szövegkörnyezetből kiemelt szavak ellen hadakozik, maróan fojtogató szakmaiatlanságának igazolásául. A székely jelképekhez fűzött üres gondolatmenetéhez hasonló kontárkodás, nemigen látott még földünkön nyomdafestéket, ezért elrettentő mintaként minden iskolában kötelező tananyaggá lehetne tenni. Példa nélkül álló, hogy valaki ennyire ne legyen tisztában azzal amit leír, vagy amiről írnia kellene.
Benkő Emőke az 1989 előtti iskolaigazgató-úttörővezető, aki bizonyára majdnem egész pályafutása alatt kizárólag megbízóinak rendelkezéseiből eredő feladatokat látott el, a könyvben előforduló, megrendelésre készült jól fizetett írásokról beszél, pont a tetemes költségeit szigorúan egyedül viselő, örök pártonkívüli és mindenkor független szerzővel (vagyis velem) kapcsolatban. Ezek az elvetemült, tipikusan félrevezető módszerek, az 1950-es évek leggátlástalanabb bolsevik funkcionáriusait is könnyen zavarba ejthetnék, egyértelművé téve, hogy önkényuralmi beállítottságú „hősnőnk” személyében a valósághű tájékoztatásra roppant veszélyes halandóval van dolgunk.
További kétségbeesett rohamozásait nem érdemes részletezni, szinte mindegyik ebben a hangnemben és efféle megalapozottsággal lett papírra vetve, ésszerű megvitatásra alkalmatlanok. Néhány ismerősöm bevonásával kísérletet tettünk arra, hogy legalább egyetlen helytálló vagy szakszerű megállapításra leljünk a rémítően ügyefogyott megnyilvánulásokban. Nem bukkantunk ilyenre a háromrészes butaságsorozat zavaros szókészletén belül.
Viszont sajtótörténeti értéke mindenképpen lesz eme rosszindulatú acsarkodásnak. Ilyen mérvű ostobaságok ennyire alantas fogalmazásban, (hitványabb bulvárlapokat leszámítva) alig láttak ezelőtt napvilágot magyar nyelvű újságok hasábjain, és e kétes dicsőség babérjai, Benkő Emőke valamint tettestársai homlokát fogják ékesíteni.


Nagybaczoni Molnár Ferenc
Dézsy Dorina
 
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2011.04.01. 23:25

Erdővidék Múzeumának hírei

HozzászólásSzerző: Demeter Zoltán » 2011.04.11. 21:57

Tortoma Önképzőkör

Április 12-én, kedden 19 órakor Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár termében Sütő István okleveles faipari mérnök (Vargyas) A bútorfestő és fafaragó Sütő család című családtörténeti és néprajzi albumát bemutatja Demeter László muzeológus.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kiállítás

A tavaly év folyamán indított Járjuk be Erdővidéket! című túrasorozat egy-egy kirándulása alkalmával, a résztvevők által készített fényképekből összeállított kiállítás április 15-ig látogatható munkanapokon 8-16 óra között.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
"Igyekezzünk úgy élni, hogy amikor meghalunk, a temetkezési vállalkozó is szomorú legyen!"
Mark Twain
Demeter Zoltán
 
Hozzászólások: 54
Csatlakozott: 2008.12.29. 15:29
Tartózkodási hely: Erdővidék

Re: Erdővidék az én hazám

HozzászólásSzerző: Demeter Zoltán » 2011.04.12. 09:22

"Igyekezzünk úgy élni, hogy amikor meghalunk, a temetkezési vállalkozó is szomorú legyen!"
Mark Twain
Demeter Zoltán
 
Hozzászólások: 54
Csatlakozott: 2008.12.29. 15:29
Tartózkodási hely: Erdővidék

ElőzőKövetkező

Vissza: L O K Á L P A T R I Ó T Á K

cron
Not able to open ./cache/data_global.php